Referendum Konstytucyjne – sensowna propozycja

0
443

Janusz Sanocki

Propozycja pytań do referendum konstytucyjnego

Referendum Konstytucyjne – Wniosek

Szanowni Państwo

Informuję iż grupa posłów skupiona w poselskim Zespole na rzecz Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości skierowała apel do Prezydenta, Marszałka Senatu oraz do Prezesa PiS o przeprowadzenie referendum, w którym rzeczywiście postawiono by obywatelom pytania natury ustrojowej, nie zaś pytania na temat emerytur, programu socjalnego 500+ czy przynależności do Unii.

Takich kwestii nie zawiera żadna znana nam konstytucja jakiegokolwiek państwa.

Apelujemy do Adresatów o poważne potraktowanie obywateli i przeprowadzenie ogólnonarodowej debaty konstytucyjnej.
Tekst Apelu przesyłam w załączeniu zwracając się do wszystkich Państwa, do wszystkich grup, komitetów referendalnych o wsparcie naszej akcji.

Żeby to uczynić można wysłać na ręce Prezydenta krótkie oświadczenie:

“Popieramy apel grupy posłów o przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, w którym obywatele mogliby odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy jesteś za tym, żeby wybierany w powszechnych wyborach Prezydent Rzeczypospolitej tworzył rząd powołując ministrów i kierował następnie pracą Rady Ministrów?

2. Czy jesteś za tym, żeby sędziów wybierali obywatele – bezpośrednio albo przez wybranych wcześniej swoich przedstawicieli?

3. Czy jesteś za tym, żeby posłów do Sejmu wybierali bezpośrednio obywatele w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych?

imię, nazwisko, adres”

Może to być akcja jednostkowa tzn. każdy może wysłać list osobiście, albo może być grupowa wystarczy zebrać poparcie kilku kolegów.
Prosimy o informowanie nas, jeśli takie wsparcie zdecydujecie się Państwo udzielić i jeśli wyślecie poparcie. To bardzo ważne.
Pozdrawiam
Janusz Sanocki
==================================================
                                                             Apel
                              O przeprowadzenie referendum konstytucyjnego

                                                                                       Pan Andrzej Duda Prezydent RP
                                                                                       Pan Jarosław Kaczyński Prezes PiS
                                                                                       Pan Stanisław Karczewski Marszałek Senatu

                                                                                       Szanowni Panowie!

W imieniu Poselskiego Zespołu na rzecz Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości oraz w imieniu organizacji obywatelskich od lat walczących o naprawę sądownictwa, a także o naprawienie wielu wad ustrojowych wynikających z obowiązującej od 1997 r. Konstytucji zwracamy się do Panów jako do osób decydujących o polityce naszego państwa o przeprowadzenie obywatelskiego referendum w sprawie zmian obecnej Konstytucji.
Idea – rzucona rok temu przez Prezydenta RP jest bowiem słuszna – to obywatele w pierwszym rzędzie powinni móc wypowiedzieć się jak ma wyglądać Ustawa Zasadnicza regulująca podstawowe procesy w ich państwie.

Prosimy jednak o to, byście Panowie zadbali o to, żeby obywatele zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę na temat tego co powinna czy co może zawierać Konstytucja, a co w żadnym wypadku nie powinno się w niej zapisywać. Tak więc postulujemy by referendum konstytucyjne poprzedzone zostało serią programów publicystycznych w mediach publicznych, z umożliwieniem udziału w tych programach obywateli, stowarzyszeń i organizacji które nie stanowią przybudówek obecnego systemu partyjnego, a także fachowców, prawników, konstytucjonalistów i publicystów ze wszystkich stron sceny politycznej.

Proponujemy także by pytania referendalne sięgały rzeczywistych zagadnień ustrojowych, a nie były tylko propagandowym lepem, na który wabi się wyborców. Jesteśmy przekonani, że Polacy zrozumieją szybko istotne problemy ustrojowe pod warunkiem, że ktoś im je w masowym przekazie wyjaśni i przedstawi.

Z naszej strony proponujemy by liczba pytań była ograniczona i by dotyczyła zasadniczych kwestii zorganizowania władzy wykonawczej, sądowniczej i sposobu wyłaniania władzy ustawodawczej.

Proponujemy zatem następujące pytania referendalne:

                                    Propozycja pytań do referendum konstytucyjnego

1. Czy jesteś za tym, żeby wybierany w powszechnych wyborach Prezydent Rzeczypospolitej tworzył rząd powołując ministrów i kierował następnie pracą Rady Ministrów?

2. Czy jesteś za tym, żeby sędziów wybierali obywatele – bezpośrednio albo przez wybranych wcześniej swoich przedstawicieli?

3. Czy jesteś za tym, żeby posłów do Sejmu wybierali bezpośrednio obywatele w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych?

Jesteśmy przekonani, że szeroka i długotrwała debata, a w konsekwencji właściwie zorganizowane (także w aspekcie pytań jakie postawi się do rozstrzygnięcia) referendum przyniesie korzyść w postaci uporządkowania ustroju Polski i polepszenia funkcjonowania wszystkich instytucji naszego państwa.

Warszawa 4 czerwca 2018 r.

Poselski Zespół na rzecz Naprawy wymiaru Sprawiedliwości

Janusz Sanocki – przewodniczący
Jerzy Jachnik – zastępca
Jan Klawiter
Paweł Skutecki