AS: Czy 17 osób (15 sędziów i 2 skarżących się mężczyzn) może zmusić wszystkie kraje UE do uznania małżeństw osób tej samej płci ?

0
375

Akcja społeczna: Czy 17 osób (piętnastu sędziów i dwóch skarżących się mężczyzn) może zmusić wszystkie kraje Unii Europejskiej do uznania małżeństw osób tej samej płci?

Niestety wydaje się to w tej chwili bardzo prawdopodobne. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na takie zmiany prosimy o podpisanie naszej petycji:

https://www.citizengo.org/pl/fm/162540-nasz-kraj-nasz-wybor4 czerwca o godz. 14 i 15.30 w Warszawie pikieta w tej sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym i przed Przedstawicielstwem Unii Europejskiej – SZCZEGÓŁY TUTAJ.Jedną z tych osób jest Adrian Coman, obywatel rumuński i dyrektor Fundacji Arcus, która finansuje ruch LGBT na całym świecie.

W 2010 roku Adrian Coman i jego partner, obywatel USA Robert Claibourn Hamilton zawarli związek małżeński w Belgii. Kiedy urząd stanu cywilnego w Rumunii odmówił uznania tego małżeństwa, Adrian Coman pozwał rumuński rząd za naruszenie prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. Sprawa trafiła przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który 5 czerwca 2018 roku wyda orzeczenie. Jeśli zmusi ono do uznania małżeństw osób tej samej płci w całej UE, nawet w krajach których ustawodawstwa takich związków nie uznają, będzie to zagrożenie dla suwerenności państw członkowskich, prawnej ochrony małżeństwa i zasady kompetencji krajowych w sprawach jego definiowania. Wyraźmy swój sprzeciw wobec podobnych prób wymuszania uznania małżeństw jednopłciowych przez Polskę:

https://www.citizengo.org/pl/fm/162540-nasz-kraj-nasz-wybor

Dziś w Unii Europejskiej żyje 508 milionów ludzi. Czy to możliwe by 17 osób miało prawo zmienić definicję małżeństwa dla wszystkich?

Jeśli uważają Państwo, że nie można pozwolić na tę niebezpieczną próbę uzurpacji europejskiego wymiaru sprawiedliwości zmierzającą do zignorowania suwerennych procedur demokratycznych w wolnych krajach członkowskich, prosimy o złożenie podpisu pod naszą petycją:

https://www.citizengo.org/pl/fm/162540-nasz-kraj-nasz-wybor

Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie pozdrawiam

Paweł Woliński z zespołem CitizenGO

P.S. Prosimy także o dzielenie się tą informacją w mediach społecznościowych używając tagów #OurCountryOurChoice oraz #NaszKrajNaszWybor.