Dane WHO: 107 małych ludzi ginie co minutę, 153 tys. dziennie. Akcja Zadzwoń Do Posła !

Według danych światowej organizacji zdrowia, każdego roku wykonywanych jest od 40 do 56 milionów aborcji.

153 425 dziennie

6 393 co godzinę

107 co minutę.

Oznacza to, iż odkąd zaczęli Państwo czytać tę wiadomość uśmiercono już co najmniej 107 niewinnych istnień ludzkich!

107 ludzi takich jak Państwo i ja, tylko mniejszych.

Szanowni Państwo,

To nie są żadne statystyki.

To ludzie… ludzie, którzy nazywaliby się Zofia, Karol, Maria, Filip, Karolina, Jan, Iza, Mateusz, Magdalena, Tomasz, Dominika, Andrzej, Aleksandra, Łukasz, Marta, Rafał, Anna…

Aborcja jest okrutnym odebraniem życia człowiekowi. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Nie możemy po prostu przyzwyczaić się do tego i nie robić nic w obliczu cierpienia innych.

Musimy działać. Bo te dzieci – Zofia, Karol… – zginą. Potrzebujemy kogoś, kto ich obroni, potrzebują nas – byśmy zaczęli działać.

Musimy być głosem tych, którym tego głosu nie dano!

To właśnie dlatego potrzebuję Państwa pomocy

W najbliższych dniach i tygodniach CitizenGO będzie aktywnie uczestniczyć w demonstracjach i marszach w obronie życia w Peru, Kolumbii, Argentynie, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Słowacji.

Musimy zatrzymać ten proceder cichego ludobójstwa, który nazywa się aborcją.

Potrzebujemy Państwa pomocy by bronić życia oraz organizować i przeprowadzać akcje, które planujemy.

Czy mogą Państwo wesprzeć CitizenGO kwotą 10, 50 czy 100 złotych (lub jakąkolwiek inną) by bronić życia każdego człowieka od poczęcia na całym świecie?

https://go.citizengo.org/pl-cgo.html

Aborcja jest okrutnym morderstwem człowieka a misją CitizenGO jest bronić życia (od poczęcia aż do naturalnej śmierci)

To właśnie dlatego chcemy przeprowadzać kampanie i demonstracje w miejscach, o których wspomniałam wcześniej i będziemy w dalszym ciągu stawać twarzą w twarz z ustawodawcami oraz głowami państw, występować na forum organizacji międzynarodowych takich jak UN, CEPAL (Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów), OAS (Organizacja Państw Amerykańskich), AU (Unia Afrykańska), UE (Unia Europejska), WHO (World Health Organization) oraz Commonwealth (Brytyjska Wspólnota Narodów).

Musimy tam być, udzielić głosu tym, którzy go nie mają, na spotkaniach, w siedzibach organizacji, w komisjach, w centrach władzy, gdzie podejmowane są decyzje, głosowane uchwały, które mogą oznaczać życie lub śmierć dla Zofii, Karola, Marii, Filipa…

Jesteśmy w stanie tego dokonać, jeśli moglibyśmy liczyć na Państwa wsparcie.

https://go.citizengo.org/pl-cgo.html

Jak Państwo wiecie, nie otrzymujemy żadnego wsparcia od rządów, firm (i nie chcemy go); nie jesteśmy finansowani przez żadną wielką korporację. Mamy tylko Państwa, którzy wspieracie nasze projekty.

To dlatego piszę do Państwa z prośbą o pomoc.

Mam nadzieję, że pewnego dnia, aborcja będzie niczym więcej jak tylko koszmarnym wspomnieniem, a te potworne liczby, które przytoczyłam na początku będą już horrorem przeszłości.

Dzięki Państwa pomocy jest możliwe tworzenie lepszego świata dzień po dniu dla Państwa, dla naszych dzieci, wnuków, dla naszej przyszłości… i dla Zofii, Karola, Marii, Filipa…

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Ewa Senkowska z Zespołem CitizenGO

P. S: Najwygodniej, mogą Państwo przekazać darowiznę klikając w ten link: https://go.citizengo.org/pl-cgo.html

Jeśli preferują Państwo PayPala, proszę kliknąć link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&item_name=Citizengo pl&hosted_button_id=8CW3EEXSTZ2TA&lc=pl

A gdyby woleli Państwo wykonać zwykły przelew, podajemy numer polskiego konta:

Nr konta: 08 1240 6250 1111 0010 6098 4985
Tytuł przelewu: Państwa adres e-mail (prosimy o nie wpisywanie nic poza Państwa adresem email)
Nazwa odbiorcy: Fundacja CitizenGO;
Bank Pekao S. A. Oddział w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa (obsługa: ul. Dereniowa 9, 02-776 Warszawa)

Czy mogliby Państwo rozważyć comiesięczną darowiznę? Pomogłoby to nam rozplanować jeszcze efektywniej naszą pracę.

Aby zmienić ustawienia darowizny jednorazowej w darowiznę comiesięczną, prosimy kliknąć w link: https://go.citizengo.org/pl-monthly.html


AKCJA ZADZWOŃ DO POSŁA:

https://zycierodzina.pl/wp-content/uploads/2018/04/15518829557_87c4c14df8_o-1024x683.jpg

NIE MOŻNA DŁUŻEJ CZEKAĆ, PONAD 800 TYS. PODPISÓW JEST IGNOROWANYCH PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW W SEJMIE RP !!!

ZADZWOŃ DO POSŁA ZE SWOJEGO OKRĘGU !!! LISTA NA STRONIE:

WWW.ZADZWONDOPOSLA.PL

 


ENGLISH

According to figures from the World Health Organization, between 40 to 56 million abortions are performed every year. 

153,425 per day.

6,393 per hour.

Since you started reading this email, 1070 (ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED) have taken place.

1070 per minute.

1070 people like you and me, only smaller. 

Hello Adam:

They are not statistics.

They are people… people who would have been called Luke, Emma, Sarah, or Ethan… 

Abortion is a cruel and violent death of a human being.  We mustn’t forget that. We cannot simply get used to it and do nothing in the face of the suffering of others.

We have to act. Because these babies die before they are even born. They need someone to defend them, they need us to do something. 

We have to be and we will be the voice of those who don’t have one!  

This is why I need your help. 

In the coming days and weeks CitizenGO will be actively participating in marches, demonstrations and rallies in order to defend life in the UK, Italy, Peru, Colombia, Argentina, Canada, Slovakia and across the world, wherever it is necessary – if we can find enough resources to act. 

We need to stop this silent mass murder that is abortion. 

I need your help to defend life, to organize and carry out the actions we are planning. 

Adam can you make a contribution of €15, €35 or €50 (or any other amount that you find appropriate) to defend the life of every human being from conception all over the world?

https://go.citizengo.org/eu-donate-for-life 

Abortion is a cruel and violent death of a human being and it is CitizenGO‘s mission to defend life (from conception to natural death).

This is why we want to carry out campaigns and demonstrations in the places I mentioned earlier and we will continue confronting legislators and heads of states and appearing before international bodies such as the UN, CEPAL (Economic Comission for Latin America and the Caribbean), OAS (Organization of American States), AU (African Union), EU (European Union), WHO (World Health Organization) and the Commonwealth.

We need to be there, lending a voice to those who don’t have one, in meetings, headquarters, commissions, in the centers of power, where decisions are made, legislation passed, and where the kind of financing is agreed upon which can mean life or death for those who have no voice.

We need to be there in order to defend the right to life from conception.

We can do this, if we can count on your support to help with the necessary resources.

https://go.citizengo.org/eu-donate-for-life

As you know, we don’t receive any support, grants or otherwise, from governments or companies  (nor do we want their support); we don’t have a large corporation behind us. We only have you to finance our projects.

This is why I am writing to you asking for help.

One day abortion will be no more than a memory, one day those terrible figures with which I started this email will be a horror of the past. 

We do our work in this hope.

And thanks to your support we will continue working, making this world a better place day by day, for you, for me, us, our children and grandchildren, our future.. and for those who have no voice.

With best wishes,

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz