Ustawa HR 1226 ma być głosowana w KONGRESIE USA już we wtorek 24 kwietnia. Podajemy telefony i maile do członków Komisji Zagranicznej.

0
888

Ustawa HR 1226 ma być głosowana w KONGRESIE USA już we wtorek 24 kwietnia. Podajemy telefony i maile do członków Komisji Zagranicznej. StopActHR1226

Ustawa HR 1226 ma być głosowana w KONGRESIE [Izbie Reprezentantów] USA już we wtorek

Poniżej przesyłam apel Wojciecha Jeśmana, przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii w sprawie

ustawy HR 1226, która ma być głosowana w trybie „suspension of the rules”  już w najbliższy wtorek.

Jest to, w moim odczuciu, największa w dotychczasowych dziejach prowokacja mająca na celu trwałe zantagonizowanie stosunków polsko-amerykańskich. Apelujmy do wszystkich znanych nam Amerykanów oraz Polaków z amerykańskim obywatelstwem, aby docierali do biur kongresmenów z protestami.

— z szacunkiem

Romuald Starosielec [Polityka Polska]

tel. 601 27 23 23

Ustawa HR 1226 ma być głosowana w KONGRESIE USA już we wtorek 24 kwietnia. Podajemy telefony i maile do członków Komisji Zagranicznej. StopActHR1226


Edward Wojciech Jeśman

President & National Director Polish American Congress of Southern California

Paul Ryan, Przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA (Speaker of the House) zamierza zawiesić normalnie obowiązującą procedurę kongresowa i dopuścić głosowanie nie nad własną ustawą H.R.1226, a nad senacką S.447 !!

Głosowanie może się odbyć już w najbliższy wtorek (24 kwietnia 2018).

Stanie się to prawdopodobnie zgodnie ze wskazaniami procedury znanej jako „suspension of the rules” tzn debata może zostać ograniczona do 40 minut i kongresmani nie będą mogli proponować żadnych zmian tekstu ustawy.

Żeby ustawa została zatwierdzone potrzebna będzie większość 2/3 wszystkich głosów, żeby stała się prawem będzie musiała być również podpisana przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

PROSZĘ WSZYSTKICH PAŃSTWA BĘDĄCYCH OBYWATELAMI USA, O TO ABY NATYCHMIAST DZWONILI DO SWOICH REPREZENTANTÓW W KONGRESIE ŻĄDAJĄC ABY GŁOSOWALI PRZECIWKO USTAWIE S.447

Edward Wojciech Jeśman President & National Director Polish American Congress of Southern California

310-234-9900 (direct)

310-291-2681 (cell)

310-693-9498 (fax)

wojtek jesman (skype)

Więcej informacji stopacthr1226.org

 

Poniżej adresy i telefony wszystkich członków Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów.

AS: Ustawy S. 447 i HR 1226. Adresy i telefony wszystkich członków Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów