Obalamy mit: Kredyty nie powstają z depozytów. To depozyt powstaje z udzielonego kredytu [odpowiedź NBP]

0
2642
[bsa_pro_ad_space id=5]

Komentarz Polityki Polskiej: Większość społeczeństwa wierzy w to, że banki komercyjne udzielają kredytów na podstawie otrzymanych od obywateli depozytów. Tymczasem rzeczywistość jest diametralnie odmienna ! To depozyt powstaje wraz z udzieleniem kredytu, powiększając sumę bilansową banków.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Przypominamy, że art. 227 pkt. 1 Konstytucji RP brzmi:

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź NBP na zapytanie osoby prywatnej, gotowej do rozpowszechniania w celach edukacyjnych, oraz komentarz Piotra Jankowskiego, eksperta instytutu.

Fragment odpowiedzi NBP:

Obalamy mit: Kredyty nie powstają z depozytów. To depozyt powstaje z udzielonego kredytu [odpowiedź NBP] NBP odp 1

Obalamy mit: Kredyty nie powstają z depozytów. To depozyt powstaje z udzielonego kredytu [odpowiedź NBP] NBP odp 2 1

Całość odpowiedzi NBP:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [4.51 MB]

Powyższy dokument NBP potwierdza tezy, które od dawna głosi NISS:

  1. Kredyt nie powstaje z depozytu, ale odwrotnie – depozyt powstaje z kredytu i tą drogą prywatny bank kreuje pieniądz dłużny (pkt. 1).
  2. Zbilansowanie kredytów z depozytami w bilansie banku, co sprawia wrażenie, że depozyt tworzy kredyt, jest wynikiem konieczności zrównoważenia przepływów finansowych między bankami po udzieleniu kredytu, kiedy suma udzielonego kredytu przepływa do innego banku, np. na konto dewelopera (pkt. 5). Jeśli sieć bankowa pokrywa rynek równomiernie problem ten jest marginalny, a kiedy trzeba przepływy zrównoważyć, następuje to poprzez operacje międzybankowe (pożyczki) na rachunkach banków komercyjnych na kontach w NBP lub pozyskanie nowych depozytów.
  3. Emisja gotówki przez NBP nie jest tworzeniem suwerennego pieniądza na potrzeby realnej gospodarki (kilkanaście procent całości), ale jedynie zamianą wykreowanego przez banki pieniądza dłużnego na formę znaków pieniężnych (gotówki). Jedyna różnica polega na tym, że pieniądz gotówkowy rotuje w gospodarce znacznie szybciej niż dłużny (pkt. 1 i 4).
  4. Spłata kredytu wycofuje pieniądz z rynku: zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej (pkt. 10).
  5. Jeśli chodzi o tezę (pkt. 13), że bank nie może udzielić sobie kredytu, jest ona prawdziwa jedynie formalnie (wynika to z Kodeksu Cywilnego). W praktyce jest to możliwe przez powołanie przez bank spółki lub zależnego funduszu.

Powyższe tezy zostały potwierdzone wcześniej w raporcie kwartalnym Bank of England z roku 2014:

(https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/pieniadz-kreuja-banki-komercyjne-a-nie-centralne/)

i w rozprawie prof. R. Wernera, Stracone stulecie w ekonomii

(http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-ekonomii_03.pdf)

oraz w kilku innych obcojęzycznych  publikacjach naukowych. Obecnie również na gruncie oficjalnych dokumentów polskojęzycznych uzyskaliśmy tego potwierdzenie.

 

Opr. Piotr Jankowski , ekspert NISS

[bsa_pro_ad_space id=4]