Komandosi i rola A. Michnika w rewolcie marcowej 1968 roku. Wywiad z R. Gontarzem [WIDEO].

0
1707

PRL – Marzec 1968 roku – Stan Wojenny – Magdalenka/Okrągły Stół 1989 r.- początek III RP – obecna Polska.

Ten film wiele wyjaśnia. Wywiad z Ryszardem Gontarzem, alias Jerzy Brochocki.