Letter of small Pole to the world / List małego Polaka do świata

0
843
[bsa_pro_ad_space id=5]

Letter of small Pole to the world / List małego Polaka do świata Godlo porzadne

[bsa_pro_ad_space id=8]

Nadesłane do redakcji:

– Who are you ?
– Small Pole.
– What is your sign ?
– White Eagle. (…)

1. There is good, there is evil, in the world and in each of us.
2. We should do good and conquer the evil.
3. Jesus came to earth to conquer the evil. We believe he stayed with us in sacraments.
4. In 1939 Hitler and Stalin attacked us from the west and east. This was extreme evil. They killed 20% of our population.
5. In Yalta treaty we were betrayed by the allies, whom we helped in WWII. For half a century we had terror and soviet tanks.
6. In 1984 they killed our Solidarity priest, blessed Jerzy Popiełuszko. Until now we do not know who did it.
7. In the old days our kings sweared to God in Trinity to obey His rules. There are no more such kings.
8. We, the Poles who received life, support life 100%.
9. We, the Poles, do not like junk food, vaccines to our babies and lies. In fact we hate lies.
10. Our Pope saint John Paul II helped us fight the communism. We are very upset to see another communist, Altiero Spinelli, standing at the entrance of European Parliament.
11. They promote sex. From sex is life. They also promote abortion. It makes no sense.
12. They promote divorces. They want to destroy normal families. No families, no future. It makes no sense.
13. They print and create thousands of millions of dollars and euros. This is not normal.
14. They have funds to publish lies, promote abnormal things and produce tons of weapons.
15. Recently they called the Poles fascists or nazis. What an absurd ! Nazism was a national socialism in Germany. Socialism is not good.
16. Hopefully some day they will understand their mistakes.
17. After all, we are the majority, they are the minority.
18. The history teaches us, that if we do not believe in God, we believe in many lies. Let us not allow this to happen again.
19. Our Lady of Fatima asked us to pray Rosary every day. Let’s do it to conquer the evil.
20. By the way, catholic means common, there is place for everybody. Come and see.

Small Pole

 


 

– Kto Ty jesteś ?
– Polak mały.
– Jaki znak Twój ?
– Orzeł Biały. (…)

1. Jest dobro i jest zło, na świecie i w każdym z nas.
2. Powinniśmy czynić dobro i zwalczać zło.
3. Jezus przyszedł na ziemię, aby pokonać zło. Wierzymy, że został z nami w sakramentach.
4. W 1939 roku Hitler i Stalin zaatakowali nas z zachodu i wschodu. To było zło ekstremalne. Zabili 20% naszej populacji.
5. W Jałcie zostaliśmy zdradzeni przez naszych aliantów, którym pomogliśmy w II WŚ. Przez pół wieku mieliśmy terror i sowieckie czołgi.
6. W 1984 roku zabili naszego kapłana Solidarności, bł. Jerzego Popiełuszki. Do dzisiaj nie wiemy kto to zrobił.
7. W dawnych czasach nasi królowie przysięgali Bogu, że będą przestrzegać Jego praw. Już nie ma takich królów.
8. My, Polacy, którzy otrzymaliśmy życie, wspieramy życie na 100%.
9. My, Polacy, nie lubimy śmieciowego jedzenia, szczepionek dla niemowląt i kłamstw. Tak naprawdę to nienawidzimy kłamstw.
10. Nasz papież, św. Jan Paweł II, pomógł nam zwalczyć komunizm. Jesteśmy bardzo wkurzeni, że widzimy kolejnego komunistę, Altiero Spinellego, u wejścia do Parlamentu Europejskiego.
11. Oni promują seks. Z seksu jest życie. Oni promują również aborcję. To nie ma sensu.
12. Oni promują rozwody. Chcą zniszczyć normalne rodziny. Nie ma rodzin, nie ma przyszłości. To nie ma sensu.
13. Oni drukują i tworzą tysiące milionów dolarów i euro. To nie jest normalne.
14. Oni mają fundusze, aby publikować kłamstwa i promować nienormalne rzeczy i produkować tony broni.
15. Ostatnio oni nazwali nas faszystami czy nazistami. Co za absurd. Nazizm był narodowym socjalizmem w Niemczech. Socjalizm nie jest dobry.
16. Miejmy nadzieję, że pewnego dnia, oni zrozumieją swoje błędy.
17. Jakby nie było, to my jesteśmy większością, oni są mniejszością.
18. Historia uczy nas, że jeśli nie wierzymy w Boga, wierzymy w wiele kłamstw. Nie pozwólmy, aby to się powtórzyło.
19. Nasza Pani z Fatimy prosi nas o codzienną modlitwę różańcową. Zróbmy to, aby zwalczać zło.
20. A tak na marginesie, katolicki oznacza powszechny, jest tu miejsce dla każdego. Chodź i zobacz.

Polak mały

 

Pełny tekst wiersza / Full text

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.

– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.

– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.

– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.

– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

– Czym ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię

– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Władysław Bełza, 1900.

[bsa_pro_ad_space id=4]