Polityka Polska, Nr 2/2015

0
1113
[bsa_pro_ad_space id=5]

Polityka Polska, Nr 2/2015 NR 2 2015Od Redakcji:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer naszego miesięcznika. Jego tematem wiodącym jest, ciągle daleki od zakończenia, konflikt na Ukrainie. Nasze stanowisko jest tu jednoznaczne; tego konfliktu nie da się zakończyć na drodze militarnej, a dalsza jego eskalacja może wprost doprowadzić do wojny światowej.

Rządzące Polską ośrodki władzy reprezentują „obóz wojny”. Musimy przeciwstawić się temu w sposób kategoryczny. Rozwiązywanie konfliktów poprzez wojnę, jest całkowicie sprzeczne z polską tradycją i kulturą, urąga naszemu rozumowi i elementarnemu poczuciu solidarności między narodami. Nie mamy wpływu na decyzje mocarstw i sieci globalnych interesów, ale powinniśmy mieć wpływ na to, jak ma zachować się Polska wobec groźby eskalacji wojny. Uważamy, że Polska musi natychmiast i jednoznacznie stanąć w „obozie pokoju”, porozumieć się z wszystkimi państwami, które będą sprzeciwiały się wojnie, przeciwstawić się z całą mocą wszelkim próbom wykorzystywania Polaków, państwa polskiego i polskiego terytorium do przygotowywanego konfliktu. Wymaga tego nie tylko polski interes narodowy – leży to również w elementarnym interesie Ukrainy i wszystkich państw europejskich.

Drugim tematem obecnego numeru jest rozpoczęcie dyskusji nad polskim charakterem narodowym. Artykuł Prof. Stanisława Bielenia „O pułapkach charakteru narodowego”, z wieloma prowokacyjnymi tezami, jest wstępem do tej dyskusji. Musimy, nie zważając na stereotypy i popkulturowe naleciałości ostatnich lat, rozpocząć odkrywanie tego co w nas najistotniejsze, co nas formułuje jako wspólnotę i co nas odróżnia od innych narodów. Musimy starać się dotrzeć do tego, co określa naszą duchowość, ale również do tego, co jest w tradycji polskiej duchowości odkryte jedynie powierzchownie lub wcale.

Zapraszamy wszystkich do zmierzenia się z tym pasjonującym zadaniem, zwłaszcza zaś tych, którzy zadając sobie pytanie, „kim jesteśmy?” nie zadowalają się banalnymi odpowiedziami.

[bsa_pro_ad_space id=4]