Oświadczenie Ruchu Ochrony Szkoły ws. ideologii włączającej

0
605
[bsa_pro_ad_space id=5]

Ruch Ochrony Szkoły jako społeczna inicjatywa, skupiająca szerokie środowisko rodziców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty, prawników i lekarzy, zwołał Konferencję prasową na temat: „Ideologia włączająca niszczy polską oświatę” w dn. 24.03 2023r.

Wybór miejsca przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego nie był przypadkowy, konferencja prasowa ROS poprzedza bowiem Międzynarodową Konferencję zorganizowaną w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF pod nazwą „Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”. Udział w konferencji zapowiedzieli: Minister Edukacji i Nauki, Jego Magnificencja Rektor UW, Pełnomocnik Rządu RP ds. edukacji włączającej, Pełnomocnik Rządu RP ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, przedstawiciele UNICEF, władze samorządowe w osobach wiceprezydentów miast i liczni propagatorzy inkluzji z kraju i zagranicy.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Zabieramy dziś głos w imieniu rodziców i pracowników oświaty, wyrażając sprzeciw wobec przyjętej formuły i programu Konferencji oraz „dialogu na temat promowania włączającej edukacji”, zakładają one bowiem akceptację ideologii włączającej i systemowe jej wdrażanie w polskiej oświacie, na co Komisja Europejska przekazała 25 mld zł.

Ruch Ochrony Szkoły wielokrotnie podejmował temat pseudoedukacji włączającej jako ideologicznego ponadnarodowego projektu promowanego przez ONZ i Unię Europejską, który niszczy polską szkołę, jej tożsamość, korzenie i autonomię. Inkluzja, pod szyldem dostępnej szkoły dla wszystkich, ma docelowo zrewolucjonizować całą oświatę i stanowi poważne zagrożenie naszej narodowej suwerenności. Stanowisko Sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły w sprawie zagrożeń, które niesie edukacja włączająca, jest dobrze znane Ministerstwu Edukacji i Nauki. Do dziś MEiN przyjmowało pozycję wyważonego zainteresowania opinią wyrażaną przez stronę społeczną.

Gdy w grudniu 2022 r. Pan Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek solennie zapewniał na antenie TV Trwam i Radia Maryja, że dalsze prace nad edukacją włączającą w Polsce zostaną wstrzymane, a nasz kraj nie pójdzie ideologiczną drogą Zachodu, przyjęliśmy te deklaracje z nadzieją i dobrą wiarą. Jednak codzienna szkolna praktyka kolejnych miesięcy dowiodła, że były to tylko obietnice. Nadal prowadzono masowe szkolenia nauczycieli z zakresu edukacji włączającej, a szkoły specjalne – szykowano do likwidacji; choćby poprzez milczącą akceptację MEiN wobec dyskryminującego pozbawienia szkół specjalnych finansów z Programu Fundusze Europejskie 2021-2027, i wobec zarzucania tym szkołom przez Umowę Partnerstwa z UE, iż „prowadzą do segregacji”. Kolejnym dowodem na ukryte złe intencje decydentów jest ciągłe istnienie na stronie rządowej projektu ustawy, która grozi likwidacją polskiego systemu oświatowego pod nazwą Projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin.

Dzisiejsza konferencja pozbawia rodziców i pracowników oświaty, którym leży na sercu dobro polskiej szkoły, wszelkich złudzeń.

Na naszych oczach dokonuje się świadoma legitymizacja antypolskiej agendy, która prowadzi do dekonstrukcji polskiej oświaty, przez przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki z Ministrem na czele. Pozorowany dialog odbywa się poza wiedzą opinii publicznej, w wewnętrznym gronie propagatorów edukacji włączającej ze środowisk rządowych, samorządowych i akademickich wraz z podmiotami zewnętrznymi, bez aktywnego udziału i wystąpień przedstawicieli oświatowych związków zawodowych i strony społecznej, jako panelistów.

Ujawniło się bezkrytyczne implementowanie przez polski rząd rozwiązań zgodnych z agendą ONZ i jej przedstawicieli, w tym wypadku UNICEF, rekomendowanych i finansowanych m.in. przez UE. Przypomnijmy, ze równościowe neomarksistowskie projekty ONZ i UE promują ideologię LGBT, znoszenie wszelkich tabu w zakresie seksualności oraz tzw. zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Po dzieciach niepełnosprawnych i chorych psychicznie – ukraińskie dzieci w polskich szkołach są kolejną grupą cynicznie wykorzystywaną do realizacji celu, jakim jest budowa nowego, inkluzyjnego społeczeństwa – bez narodowości, tożsamości i świadomego sensu istnienia, docelowo mającego pełnić rolę taniej i łatwo sterowalnej siły roboczej.

Już teraz następuje katastrofalny spadek poziomu nauczania i wymagań wychowawczych, narasta chaos w szkołach i rozprzężenie dyscypliny, wzmaga się wzajemna agresja uczniów oraz wzrasta liczba samobójstw. Wskutek dokonujących się procesów i zatrudniania wielu pedagogów włączających i psychologów, przy jednoczesnym ograniczaniu roli i znaczenia nauczycieli przedmiotowych – następuje powolna zmiana funkcji szkoły z edukacyjnej na opiekuńczo-terapeutyczną. W szkołach uczniowie w normie nie realizują programu nauczania i często poddawani są konieczności akceptowania drastycznych dysfunkcji i odmienności swoich niepełnosprawnych kolegów, z którymi trudno jest obcować nawet osobom dorosłym przygotowanym do pracy np. z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu znacznym.

Minął czas zaufania dla rządowych deklaracji i obietnic!

Dziś domagamy się od władz Państwa Polskiego konkretnych działań, a w tym:

  • wyposażenia nauczycieli i dyrektorów w skuteczne narzędzia dyscyplinujące uczniów,
  • zachowania obecnej formuły podstawy programowej dla uczniów oraz systemu oceniania,
  • zaprzestania przekształcania szkół specjalnych w Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej oraz wykorzystywania kadr szkół specjalnych do innych celów niż opieka nad uczniami w szkołach specjalnych,
  • właściwego finansowania placówek specjalnych i ich rozwoju według sprawdzonych rozwiązań,
  • zmiany rozporządzenia MEiN z 2017 r., które umożliwia nieograniczone i bezwarunkowe włączanie do szkół ogólnodostępnych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i nieprzystosowanych społecznie,
  • niestosowania tzw. oceny funkcjonalnej wobec wszystkich uczniów,
  • w uzasadnionych przypadkach uruchomienia oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych.

Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, polska oświata ulegnie likwidacji, pomimo uspokajających zapewnień polityków i urzędników. Negatywne doświadczenia innych krajów, które poszły drogą inkluzji, powinny być dla nas przestrogą.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie naszych żądań. Powstrzymajmy ideologię włączającą!

Ratujmy polską szkołę!

 

W imieniu Sygnatariuszy Ruchu Ochrony Szkoły – Koordynatorzy:

Magdalena Czarnik – Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Magdalena Chmielewska – Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk

Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

 

Warszawa 24 marca 2023 r.

[bsa_pro_ad_space id=4]