Ks. prof. T. Guz: “Nie budujmy nowej Polski! Budujmy Bożą Polskę!”

0
252

Polecamy katechezę ks. prof. Tadeusza Guza, którą wygłosił 3 maja 2021 roku w Zamościu w Kościele
pw. Matki Bożej Królowej Polski