Nie zaszczepiono nawet połowy lekarzy. Ministerstwo Zdrowia podawało błędne dane.

0
1121
[bsa_pro_ad_space id=5]

Resort zdrowia przedstawił samorządowi lekarzy dane dot. liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Naczelna Izba Lekarska podkreśla, że dotychczas przedstawiane przez ministerstwo dane były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną.

Dnia 3 marca 2021 r. Ministerstwo Zdrowia udostępniło Naczelnej Radzie Lekarskiej informacje na temat liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów. Rada wyjaśniła, że jest to  to odpowiedź na pismo Prezesa NRL z 10 lutego 2021 r. dot. wstrzymania szczepień osób z etapu „0” Narodowego Programu Szczepień oraz napływających do NIL zgłoszeń o problemach ze szczepieniem się przez te osoby zarówno pierwszą, jak i drugą dawką szczepionki.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Samorząd obawia się, że zapewnienia o wysokiej liczbie zaszczepionych lekarzy mogą być pierwszym krokiem w kierunku odebrania osobom walczącym z pandemią COID-19 dodatku za tę pracę w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

NRL przypomniała, że jeszcze na początku lutego tego roku minister zdrowia zapewniał, że już 90 proc. lekarzy zostało zaszczepionych i apelował do powrotu do regularnych wizyt lekarskich.

„Poniższe dane pokazują jednak, że przekazywane dotychczasowo przez resort informacje były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną. Tego typu niejasności przeszkadzają w odpowiednim rozplanowaniu pracy w podmiotach leczniczych czy też w kształceniu młodych lekarzy. Przykładem może być decyzja w sprawie najbliższego terminu części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego – czy w obliczu upublicznionych danych egzaminy ustne powinny się odbyć?”

– przekazała NRL.

Z danych resortu wynika, że zaszczepiono 40% lekarzy-dentystów i 46% lekarzy wykonujących zawód.

Jak ostrzegła NRL, wysoka liczba niezaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów może być powodem braku ciągłości w opiece i leczeniu pacjentów, w szczególności, że nie wiadomo kiedy ani gdzie będą szczepieni. W opinii samorządu lekarskiego szczepienia personelu medycznego powinny być jak najszybciej przywrócone, aby ograniczyć emisję wirusa, a tym samym przestoje w opiece medycznej.

za: kresy.pl

[bsa_pro_ad_space id=4]