Wspólne oświadczenie środowisk pro-life: USZANUJMY ORZECZENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO!

0
830
[bsa_pro_ad_space id=5]

W związku z coraz częściej wyrażaną, także przez polityków prawicy, potrzebą wypracowania „nowego kompromisu aborcyjnego”, który polegać miałby na wyjęciu z pod prawnej ochrony życia dzieci obarczonych wadami letalnymi (wadami rozwojowymi niedającymi nadziei na przeżycie po urodzeniu), czujemy głęboką potrzebę wyrażenia jednoznacznego sprzeciwu wobec takich zamiarów. Podejrzenie wystąpienia takiej wady nie usuwa niekonstytucyjności takiego przepisu – napisali przedstawiciele organizacji pro-life z całej Polski.

Poniżej publikujemy całe oświadczenie środowisk pro-life

W przypadku występowania wady letalnej u dziecka poczętego, matka lub rodzice stoją przed wyborem, czy chcą być rodzicami dziecka abortowanego, czy dziecka, które z wysokim prawdopodobieństwem umrze krótko po urodzeniu. Zdając sobie sprawę z dramatu, jaki przeżywają rodzice takiego dziecka, chcemy zwrócić uwagę na szereg aspektów, które ignorują zwolennicy prawa do aborcji w takich przypadkach:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Aborcja nigdy nie jest zabiegiem neutralnym dla kobiety, zawsze jest zabiegiem mniej lub bardziej traumatycznym. Trauma związana z późną aborcją (w przypadku dziecka chorego dopuszczalna do 24 tygodnia, czyli szóstego miesiąca życia dziecka), gdy uśmiercane jest dziecko zdolne do życia poza łonem matki, może być szczególnie bolesna. Przekonały się o tym matki dzieci, które przeżyły aborcję, a potem, nie otrzymując żadnej pomocy, w bólu i rozpaczy, skonały na misce chirurgicznej;

Współczesny system praw człowieka nie przewiduje „prawa do aborcji”, a jego wykreowanie nałożyłaby na Państwo obowiązek możliwości jej dokonania, a więc zapewnienie personelu medycznego. Wiąże się to często z łamaniem sumień (szczególnie gdy chodzi o personel pomocniczy) i narażaniem go na traumatyczne przeżycia;

Jak często podkreślamy, prawo chroniące życie chroni także kobietę i jej macierzyństwo. Prawo dopuszczające aborcję ze względu na wadę letalną tylko pozornie daje kobiecie wolny wybór. Praktycznie możliwość aborcji przedstawiana jest kobiecie jako jedyne racjonalne rozwiązanie. Gdy mimo wszystko zdecyduje inaczej, łatwo jest pozostawić ją samej sobie, mówiąc, że ponosi konsekwencje swojego wyboru;

Stwierdzenie, że „nie można nikogo zmuszać do heroizmu” w powyższym kontekście rodzi niebezpieczeństwo, że także rodzice dzieci, które urodziły się zdrowe, ale uległy ciężkiemu wypadkowi lub zapadły na poważną chorobę, w wyniku której wymagają stałej opieki, będą domagać się prawa do eutanazji tych dzieci. Czym bowiem różni się uśmiercenie dziecka przed i po urodzeniu?

Biorąc pod uwagę powyższe, gorąco apelujemy do polityków o nieuleganie presji, by podważyć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Trzeba skoncentrować się na programach wsparcia dla osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Potrzebne jest lepsze skoordynowanie form udzielanej pomocy i stworzenie czytelnego systemu informującego o jej zakresie. Szczególnie ważna jest likwidacja wymogu, zgodnie z którym opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne nie może wykonywać żadnej dodatkowej aktywności zarobkowej. Jesteśmy przekonani, że tylko takie podejście jest w pełni humanitarne i w niedługim czasie przyniesie nam wszystkim dobre owoce!

Wśród sygnatariuszy m.in.:

Narodowy Marsz Życia

Chrześcijański Kongres Społeczny

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Akcja Katolicka

Fundacja Głos dla Życia

Męski Różaniec Warszawa

Fundacja Skrzydła Chwały

Wojownicy Maryi

Żołnierze Chrystusa,

Mężczyźni św. Jana Pawła II

Mężczyźni św. Józefa

Fundacja Mamy i Taty

Młodzież Wszechpolska

Instytut Ordo Caritatis

Fundacja św. Benedykta

Fundacja Słowo

Poznań dla Życia

Wspólnota Krwi Chrystusa

Rycerze Kolumba

Instytut Ordo Iuris

Stowarzyszenie KoLiber

Fundacja Serce w sercu

Fundację JEDEN Z NAS

Stop Seksualizacji Dzieci

Fundacja „ŻYCIU TAK”

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci

Stowarzyszenie Solidarność Polskich Rodzin

Stowarzyszenie ODPOWIEDZIALNY GDAŃSK

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

Human Life International Polska – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Polskie Forum Ludowo Chrześcijańskie OJCOWIZNA

Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”

Korporacja Akademicka „Cracoviensis”.

Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny

Fundacja „Chrześcijańskie Granie”

Dołączamy się całym sercem i jestestwem.

Redakcja Polityki Polskiej

[bsa_pro_ad_space id=4]