Polski święty, o. Stanisław Papczyński: wielki orędownik dusz w czyśćcu cierpiących. Możesz im pomóc.

0
490

WYPOMINKI 2020/21

Czy nie modlisz się za mało za swoich bliskich zmarłych, którzy czekają na Twoją pamięć i miłość?

Kochani Czciciele Ojca Stanisława Papczyńskiego!

Pomimo wielkich trudów związanych z pandemią Kościół w listopadzie przypomina nam o potrzebie pomocy zmarłym. Często są to nasi najbliżsi, za których może zbyt mało się modlimy. Aby pobudzić nas do pomocy zmarłym w czyśćcu cierpiącym, Pan Bóg obdarzył niektórych mistyków wizjami ogromnego cierpienia zmarłych w czyśćcu cierpiących. Wśród nich, szczególną rolę odgrywa św. ojciec Stanisław Papczyński. To on wielokrotnie był przenoszony do czyśćca, aby potem prosić:

Módlcie się za zmarłych, bo straszne cierpią męczarnie!.

Córka duchowa św. ojca Stanisława, czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska (1822-1896) tak zapisała:

Dziś w nocy usłyszałam głos zmarłych z czyśćca: «Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy… My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas udział we Mszy świętej, różne modlitwy odpustowe, ofiarujcie – dajcie jałmużnę – a najskuteczniejszą pomoc nam okażecie, gdy się postaracie o odprawienie Mszy świętej za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy świętej przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe… Powiedz to żyjącym na ziemi!».

Msza święta

Najskuteczniejszą formą pomocy zmarłym jest Msza święta. Ze zeznań Marii Simmy wynika, że dusze czyśćcowe prosiły ją bardzo często o zamówienie Mszy świętej w intencji spokoju ich duszy. Msza święta przez to, że jest ofiarą i że to sam Jezus Chrystus modli się do swego Ojca, składając ofiarę ze swego życia, ma szczególną moc. Święty Jan Vianney powiedział:

Jeśli chcemy uwolnić z czyśćca jakąś osobę, ofiarujmy Bogu we Mszy świętej Jego umiłowanego Syna, wraz ze wszystkimi zasługami Jego śmierci i męki, wówczas niczego nie będzie mógł nam odmówić.

Chrześcijanin powinien przynajmniej raz w roku zamówić Mszę świętą za zmarłych.

Modlitwy i odpusty

Skuteczną pomocą dla dusz czyśćcowych są: ofiarowane za nich umartwienia, wyrzeczenia i modlitwy, choćby najkrótsze, zwane aktami strzelistymi.

Święta Gertruda ofiarowała zmarłym cierpiącym w czyśćcu wszelkie swoje czyny i akty pokuty. Jezus przyjmując jej ofiarę, zapewnił ją jeszcze za życia:

Wiedz, że ten hojny dar, jaki złożyłaś ze wszystkich swoich uczynków duszom czyśćcowym, szczególnie mi się spodobał, a na dowód tego oświadczam, iż wszystkie kary, jakie musiałabyś znosić w życiu przyszłym, zostały ci odpuszczone, co więcej, w nagrodę za twą szczodrość tak pomnażam wagę twoich zasług, że będziesz się w niebie cieszyć wieczną chwałą.

Wierni szczególnym szacunkiem darzą tzw. wypominki w listopadzie. Wielką wartość ma praktyka odpustów za zmarłych.

Jałmużna

W Biblii czytamy:

Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj jałmużnę! Będziesz miał mało,dawaj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności (Tb 4,8-10).

Błogosławiona Anna Emmerich powiedziała:

To smutne, jak mało teraz pomaga się duszom w czyśćcu cierpiącym. Kiedy ktoś się za nie modli, podejmując ofiarę w ich intencji i dając ofiarę pieniężną, to natychmiast im pomaga. Są wtedy tak szczęśliwe i radosne, jak omdlewający z pragnienia,któremu poda się chłodny napój.

Dobrowolny i bezinteresowny dar – jałmużna, zarówno materialna, jak i duchowa, ofiarowana za zmarłych, ma wielką wartość w oczach Bożych.

Nasza pomoc dla zmarłych (50 Mszy świętych)

W naszym Sanktuarium (Góra Kalwarii – przyp. red.) przez cały rok odprawiamy w każdy poniedziałek Mszę świętą za zmarłych o godz. 19:00, poprzedzoną specjalną modlitwą za zmarłych zwaną nieszporami o godz. 18:30. Podczas nieszporów czytane są imiona zgłoszonych zmarłych (wypominki). Do tych Mszy świętych można zgłosić imiona swoich zmarłych. Przekazana z tej okazji ofiara pieniężna – jałmużna będzie przeznaczona na utrzymanie i rozwój Sanktuarium oraz dla ubogich. W intencji zgłoszonych przez Was zmarłych zostanie odprawionych 50 Mszy świętych przez cały rok, rozpoczynając od 2 listopada 2020 roku.

Zakończenie

Czekamy na Was w Sanktuarium i będziemy się łączyć z Wami podczas nieszporów i Mszy świętych za zmarłych w każdy poniedziałek o godz. 18:30. Wierzymy, że wielu zmarłych, wśród nich nasi najbliżsi, dzięki naszej modlitwie osiągnie niebo.

Ks. Paweł Naumowicz MIC, Kustosz Sanktuarium

Ks. Jan M. Rokosz MIC, Przełożony wspólnoty

PS. Swoich bliskich zmarłych można zgłaszać do 50 Mszy świętych i nieszporów za pomocą strony internetowej www.papczynski.pl