Ks. Franciszek Blachnicki: List z Fatimy (1982)

0
1183

W 1982 roku ks. Franciszek Blachnicki, kandydat na ołtarze, napisał List z Fatimy, którego aktualność jest znaczna (pogr. red.). Znajdują się też w nim punkty trudne, wymagające, ale warto te nadprzyrodzone środki zastosować. Wówczas Zwycięstwo Niepokalanej przyjdzie prędzej.


ORĘDZIE FATIMSKIE A NASZE ZADANIA

1. „Prawda nas wyzwoli”

Musimy wyzwolić się wewnętrznie od zakłamanego obrazu rzeczywistości, który zewsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez środki społecznego przekazu. Dając wiarę kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Musimy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy po imieniu, w świetle wiary i w perspektywie nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację w prawdzie!

2. „Oddajcie się mojemu Niepokalanemu Sercu”

Znając prawdę i wiedząc, z jaką siłą musimy walczyć, oddajmy się Niepokalanej, aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie! W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk i znaleźć ufność. Oddając się Niepokalanej, uczestniczymy w rzeczywistości odkupienia już dokonanego przez Chrystusa. Stańmy się narzędziem Niepokalanej i Jej rycerstwem, jak uczył nas św. Maksymilian Kolbe.

3. „Módlcie się o nawrócenie grzeszników”

Módlmy się z odwagą wiary i miłości za wszystkich bez wyjątku! Za tyranów, za zdrajców, za zbrodniarzy, za zaślepionych i zniewolonych przez żądzę władzy albo przez lęk. Obejmijmy modlitwą o nawrócenie wszystkich tych ludzi, przez których utrzymywany jest i niesiony system zniewalania narodów. Przeciwstawiajmy tej potędze wiarę i ufność, wyzwalające moc Boga Najwyższego, która musi zwyciężyć. Odmawiajmy w tej intencji codzienny różaniec, zwłaszcza wspólny, gdziekolwiek możemy się łączyć i gromadzić.

4. „Czyńcie pokutę”

Nie możemy walczyć zwycięsko i być narzędziem Niepokalanej, gdy sami jesteśmy zniewoleni przez grzech! Musimy odwrócić się od grzechu, od wszelkich przejawów swojego egoizmu. W ten sposób wyzwalając siebie, łączymy się coraz pełniej z Niepokalaną i stajemy się zdolni do wyzwalania innych. Jako naród musimy wyzwalać się szczególnie z niewoli alkoholizmu, zabijania poczętego życia i musimy pokutować za te grzechy, bo one są przyczyną dopuszczenia przez Boga nieszczęść.

5. „Składajcie ofiary”

Dając świadectwo prawdzie bez lęku, bądźmy gotowi przyjąć na siebie cierpienia i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością przebaczenia za tych, którzy są ich sprawcami! Wtedy jesteśmy najsilniejsi miłością. Wtedy zwyciężamy przez Krzyż – tak jak zwyciężył Chrystus. W ten sposób przyjmując i wypełniając Orędzie Fatimskie w naszej aktualnej sytuacji, wejdziemy na drogę pełnego zwycięstwa. Nie zwyciężymy, jeżeli gwałtowi przeciwstawimy gwałt, ale zwyciężymy zło dobrem! Członkowie Ruchu Swiatło-Życie powinni szczególnie przyjąć ten program i realizować go w swoich wspólnotach i rodzinach oraz zachęcać innych do przyłączenia się do tej drogi.

Niepokalana, Matka Kościoła niechaj Was strzeże i zachowa w jedności ze swoim Synem w Duchu Świętym.

Ks. Franciszek Blachnicki: List z Fatimy (1982) ks Franciszek Blachnicki

fot. Tarnowska Fatima, Figura MB Fatimskiej w prezbiterium otoczona jest tzw. wirującym słońcem (Grzegorz Brożek).