…et resurrexit tertia die…

0
405
Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:
Weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. 
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś
od mroku, co świat okrywa!
Zdolny blaskiem takiej światłości, raduj się,
Kościele święty, Matko nasza!
Resurrexit sicut dixit! Alleluja!
Radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Alleluja !
życzy czytelniczka Ewa oraz cała redakcja Polityki Polskiej