Zdrowaś Maryjo po chińsku. Modlitwa i nowenna (15-24 maja) za Kościół w Chinach

0
1256

DRODZY,

do bolesnych doświadczeń związanych z epidemią koronawirusa COVID-19 należy ograniczenie dostępu do Eucharystii, zarówno w wymiarze dnia powszedniego jak i w wymiarze niedziel i świąt. A także ograniczenia w pozostałych wymiarach życia religijnego, wspólnotowego; poważne ograniczenia życia katolickiego.

                   Te bolesne doświadczenia uświadamiają nam, jak bolesny jest dostęp do Eucharystii, jakie cierpienia są udziałem naszych braci i sióstr w Chrystusie w tych  częściach świata, gdzie rozlały się „błędy Rosji”. W tych tygodniach stawiamy sobie pytania o to, jak wygląda życie chrześcijańskie na tamtych terenach, a zwłaszcza w Chinach.

                   Papież Benedykt XVI w 2007 r. zaprosił cały świat do modlitwy za Chiny, zwłaszcza w dniu 24 maja każdego roku, gdy przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W tym roku misjonarze i misjonarki ze stowarzyszenia SINICUM  / www.sinicum.pl / przygotowali teksty modlitw i rozważań na nowennę przed uroczystością Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – w intencji Kościoła w Chinach i swobodnego dostępu do Eucharystii tamtejszych katolików.

Spełniając prośbę misjonarzy i misjonarek związanych z SINICUM i mając przed oczyma trudności życia katolickiego w Chinach wraz z materiałami na tegoroczną nowennę do Wspomożycielki Wiernych za Chiny, przekazuję prośbę o rozsyłania tego zaproszenia do wspólnej modlitwy po całym chrześcijańskim świecie.

A tegoroczną nowennę można przeżyć w domu, w rodzinach, we wspólnotach, w parafii. I zaprosić do niej poprzez wszystkie możliwe nośniki informacji i media społecznościowe jak najwięcej ludzi z całego świata.

Duchowo zaś w tych dniach wędrujmy do SHESHAN – narodowego sanktuarium maryjnego w Chinach, [O Sanktuarium], gdzie od tylu dziesięcioleci Wspomożycielka Wiernych towarzyszy narodowi chińskiemu.  Zapewne i dziś okaże swoją moc, by i w Chinach był wolny dostęp do Eucharystii. Niechaj spełni się ten cud!

Z darem modlitwy

– ks. Kazimierz


UWAGA: W 2009 r. WHO zmieniła definicję pandemii z “wielkiej liczby zgonów” na “wielką liczbę zarażeń”


  1. MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH [Benedykt XVI w 2007 r.]

DO MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH ZA CHINY

Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego i Matko nasza, czczona jako Wspomożycielka Wiernych w sanktuarium Sheshan, na którą spogląda z serdeczną miłością cały Kościół w Chinach, zwracamy się dziś do Ciebie, by błagać o Twoje wstawiennictwo. Spójrz na lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską drogą prawdy i miłości, aby we wszystkich okolicznościach był za­czy­nem harmonijnego współżycia wszystkich miesz­kańców tego kraju.

Swoim «Tak» wypowiedzianym w Nazarecie sprawiłaś, że odwieczny Syn Boży przyjął ciało w Twoim dziewiczym łonie i dał początek dziełu zbawienia. Mia­łaś wielki wkład w to dzieło, ponieważ zgodziłaś się, by miecz boleści przeszył Twoją duszę, kiedy stałaś na Kalwarii przy Twoim Synu, który umierał, by człowiek miał życie. Od tamtej chwili stałaś się w nowy sposób Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują Jezusa Twojego Syna i decydują się iść za Nim, biorąc na ramiona Jego krzyż.

Matko Nadziei, która przez ciemność Wielkiej Soboty podążałaś z niezłomną ufnością ku wielkanocnemu porankowi, daj Twoim dzieciom umiejętność odczytania znaków miłującej obecności Boga w każdej sytuacji, nawet tej najciemniejszej.

Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach wśród codziennych zmagań trwają w wierze, nadziei i miłości, aby nie lękali się mówić światu o Jezusie i Jezusowi o świecie. Figura, która wznosi się ponad sanktuarium, przestawia Cię, jak podnosisz w górę swojego Syna, pokazując Go światu z otwartymi w geście miłości ramionami. Pomóż chińskim katolikom, by zawsze byli wiarygodnymi świadkami tej miłości i trwali w jedności ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.

Matko Chin i Matko Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!

2. NOWENNA 9-DNIOWA ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH [PDF]

3. POZDROWIENIE ANIELSKIE, TJ. MODLITWA “ZDROWAŚ MARYJA” W JĘZ. CHIŃSKIM