Korona dla Króla, nie dla wirusa !

0
1304
[bsa_pro_ad_space id=5]

Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

Bogdan Kulas

[bsa_pro_ad_space id=8]

W czasach tzw. Ostatecznych, które według jednych trwają od dawna a według innych dopiero się zaczynają, ludzkość ma przeżyć czas próby. Czas ten przepowiedziany jest w Księdze Apokalipsy św. Jana.

Najbardziej  aktualny wydaje się fragment z Apokalipsa św. Jana 13, 11-18

Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.

I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 

I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 

I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, 

która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 

I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, 

tak iż nawet przemówił obraz Bestii 

i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, 

którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – 

imienia Bestii lub liczby jej imienia. 

Tu jest [potrzebna] mądrość. 

Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: 

liczba to bowiem człowieka. 

A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Do nas Polaków skierowany jest fragment; 

List do Kościoła Filadelfii 

A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. (Obj 3:7-14).

A gdyby ktoś miał wątpliwości to wyraźniej jeszcze obecny czas Próby przepowiedział Karol Wojtyła w roku 1976. W sierpniu 1976 r. kard. Karol Wojtyła, odwiedzając Stany Zjednoczone, wypowiedział ważkie słowa:

„Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”.

Jaka jest podstawowa różnica między Ewangelią a panującą w dzisiejszym świecie cywilizacją śmierci?

Ewangelia to dobra Nowina, że nie jesteśmy w tym świecie sami, że jest nad nami dobry i miłosierny Bóg, który uczynił nas panami Ziemi, bez którego zgody włos nam z głowy nie spadnie i który po dobrym życiu da nam wieczny żywot, mieszkanie w Niebie.

Cywilizacja śmierci, pogaństwo twierdzi, że szczęście nasze kończy się wraz ze śmiercią. Boga nie ma. Nad człowiekiem panują siły natury; wichry i pioruny, huragany i trzęsienia ziemi, a także bakterie i wirusy.

Ze względu na wygląd wirusowi, który od iluś już miesięcy terroryzuje świat nadano nazwę korona. Świat ukoronował wirusa. Padł przed nim na twarz, którą zakryła maska. Zamknięto granice, lotniska, stadiony sportowe, szkoły i kościoły. Ludzkość opanował strach. Spoganiały człowiek współczesny opanowany lękiem oddaje boską, królewską cześć wirusowi. Poganin w przeciwieństwie do chrześcijanina nie chce być wolnym. Poganin chętnie zaszczepi się, da sobie wszczepić kontrolujący go mikrochip.


POSTĘP NA DRODZE DO POWSZECHNEGO SZCZEPIENIA – UNIA EUROPEJSKA [TVP.INFO]


Zob. również:

Z Chrystusem Królem – Polska Niepodległa. Relacja z uroczystości [WIDEO]

Quas Primas: Powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa – Króla, które ma być obchodzone na całym świecie

Intronizacja Chrystusa Króla – misja Rozalii Celakówny jako wypełnienie encykliki QUAS PRIMAS [WIDEO]

Dobrowolny Akt Poddania się Panowaniu Jezusa Chrystusa Króla nad Ojczyzną naszą

 

[bsa_pro_ad_space id=4]