Program Polski chrześcijańskiej. Wypełnić Jasnogórskie Śluby Narodu

0
1157
[bsa_pro_ad_space id=5]

Bogdan Kulas

W okresie największych prześladowań, w czasie najciemniejszej komunistycznej nocy, w okresie brutalnego, czerwonego terroru lat 1953-1956 wydawało się, że dla Polski wszystkie światła zgasły.

Polska, która już wcześniej, bo w już w roku 1926, również terrorem (zamachem majowym) została zdobyta przez masonów, Polska, która potem, w latach 1939 i 1944 została nikczemnie zdradzona przez anglosaskich sojuszników, militarnie pokonana, demograficznie i gospodarczo zrujnowana przez niemiecki rasizm i niemiecki narodowy socjalizm, Polska, która po przegranej Wojnie została oddana przez Stalina jako łup chazarskim, trockistowskim oprawcom, ta Polska wydawała się być już całkowicie pozbawioną wszelkiej nadziei.

[bsa_pro_ad_space id=8]

 Wówczas to Ojciec Narodu, Prymas Stefan Wyszyński, interrex zgodnie z Przepowiednią w Fatimie, postawił wszystko na jedną kartę.

W najtrudniejszym dla Kościoła i Polski czasie zawierzył wszystko Matce Bożej, Królowej Polski. Prymas wyznał potem: „Wszystko postawiłem na Maryję”.

 Decyzją Prymasa w roku 1956, w 300. rocznicę ślubów królewskich Jana Kazimierza, w rocznicę proklamowania Maryi Królową Korony Polskiej, 26 sierpnia na Jasnej Górze zostały ponownie złożone Śluby Narodu Polskiego.

Śluby Narodu nawiązywały do Sejmu koronacyjnego z roku 1764, który w Ustawie Forteca Częstochowska ogłaszał Marię Pannę swoją Najświętszą Królową.

 Ratunku dla Polski w odwołaniu się do Jasnogórskiej Królowej szukała w okresie międzywojennym prześladowana przez brutalny, sanacyjny reżim polska młodzież narodowa. W roku 1936 w niedzielę 24. maja na Jasną Górę przybyło ponad 20 tys. młodzieży ze wszystkich polskich środowisk akademickich. Młodzież wzięła udział w Akademickich Ślubach Jasnogórskich, uroczyście przyrzekając „wiary naszej bronić i według niej rządzić się w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym”. Zarówno treścią przyrzeczenia, jak i terminem pielgrzymki młodzi narodowcy nawiązywali do Ślubów Jana Kazimierza oraz do Ślubowania Kobiet Polskich z 1926 r.

Ratunek dla Polski, a przez Polskę dla świata leży w powrocie do chrześcijańskich korzeni, do fundamentów naszej cywilizacji.

 Świat w którym żyjemy rozumie tylko język siły. Chrześcijaństwo jest źródłem siły Polski, bo chrześcijaństwo i polskość to jedno. 

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu”.

Tego uczył nas Roman Dmowski. Tego uczył nas Prymas Wyszyński i św. Jan Paweł ll.

 Polska albo będzie chrześcijańska i swoją Wiarą porwie Europę, albo przestanie całkowicie istnieć, a wraz z Polską zginie Europa. 

Polska jest za słaba, aby istnieć tylko o własnej sile, aby istnieć tylko siłą swojego narodowego egoizmu, mając przeciwko sobie silniejsze egoizmy sąsiadów; germański, pogański rasizm, niemiecki nacjonalizm gospodarczy, rosyjski imperializm i współpracującą z nim bestialską siłę handlarzy niewolników, plemienia okrutnych, chazarskich koczowników, pragnących ograbić nas z wszelkiej własności i eksploatować nas jako niewolników.

 Polska była i jest za słaba nawet, aby obronić się sama przed ogłupionym i pozbawionym człowieczeństwa przez banderowską ideologię ludem ukraińskim, chorym z nienawiści.

Polska jest sama za słaba, aby obronić się przed cynizmem i instrumentalnym traktowaniem ze strony cynicznych Anglosasów, będących w istocie tylko narzędziem bezbożnej mamony i cywilizacji śmierci, podboju świata przez komiwojażera, narzędziem prowadzącej donikąd ideologii konsumpcyjnego idioty, lichwiarskiej chciwości, demonicznej siły pieniądza, żywiącej się potem i krwią podbijanych narodów.

Siłą Polski jest Chrystus, do Niego musimy się odwołać. Siłą naszej Wiary zachowaliśmy naszą narodową tożsamość i przy niej trwamy. W imię Chrystusa odnosiliśmy nasze zwycięstwa i w imię Chrystusa zwyciężymy ponownie. Droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję. Maryja wybrała sobie Polskę na swoje Królestwo.

To sztandar Chrystusa uczyni Sprawę Polską zrozumiałą dla świata i dostarczy nam międzynarodowego wsparcia, dostarczając jednocześnie nadzieję pogubionemu światu.

 

Polonia Christi, Polska Chrystusowa, Polska chrześcijańska to Królestwo Maryi.

Misją dla Polski jest odwołanie się i pokazanie światu Społecznej Nauki Kościoła.

Bóg uratuje Polskę i uratuje świat, ale Bóg nie zrobi tego wbrew nam. Musi być ora et labora.

Musimy pokazać, że też tego chcemy. Musimy zrobić to, co do nas należy.

 W naszym Przymierzu z Bogiem i z Maryją musimy wypełnić nasze Przyrzeczenia, które podjęliśmy przyjmując Chrzest w roku 966, które podjęliśmy w Ślubach Jana Kazimierza roku 1656 i przede wszystkim w Jasnogórskich Ślubach Narodu roku 1956.

Wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, to Program dla Polski, to Program Polonia Christi. Śluby Jasnogórskie Narodu możemy przedstawić w siedmiu punktach|;

1. Przeprowadzenie Intronizacji w Państwie;

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”.

Prawo w Polsce musi być oparte na Prawie Bożym. Królowanie Chrystusa i królowanie Maryi musi być wpisane do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo w Polsce powinno być oparte o Prawo naturalne, o etykę chrześcijańską. Każda forma szydzenia ze świętości Boga i obrażania uczuć religijnych musi być surowo karana. Obronie prawnej podlega godność każdego człowieka jako dziecka Boga.

Każda forma jawnego czy ukrytego niewolenia ludzi musi być zwalczana.

 

2. Oparcie życia społecznego na Dekalogu;

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.”

Państwo musi zapewnić Wolność misji Kościoła, Wolność sumienia, ochronę niedzieli i świąt, miejsc kultu. Wszystkie główne święta katolickie muszą być świętowane jako dwudniowe, a Triduum Paschalne już od Wielkiego Czwartku. Handel w niedziele i święta powinien być zakazany. Wszelkie „święta” niereligijne muszą być zniesione. Wszelkie formy demoralizacji, świętokradztwa muszą być zakazane. Wszelkie bluźnierstwa surowo karane.

Jednocześnie Rzeczpospolita zapewni Wolność dla religii monoistycznych, mających swoje miejsce w tradycji Rzeczypospolitej.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.”

Prawo w Polsce nie może być sprzeczne z Dekalogiem. Państwo, którego celem jest obrona i zapewnienie obywatelom prawa do budowy osobistego szczęścia musi być państwem, na ktorego czele stać będą ludzie moralni. Podstawą życia społecznego w Polsce ma być rodzina i parafia. Szkoła wychowuje dzieci i młodzież w etyce chrześcijańskiej. Oprócz szkoły wychowawczą rolę pełnią media i instytucje Kultury. Państwo nie powinno zastępować społeczeństwa w dziedzinie wychowawczej, ale powinno chronić społeczeństwo przed agresją zła.

 

3. Ochrona Życia;

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”

Haniebne mordowanie dzieci nienarodzonych w Polsce musi być w Polsce zakazane. Winni popełnionych zbrodni ukarani.

 

4. Obrona Rodziny;

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.”

Kwestie Prawa małżeńskiego należy przekazać związkom wyznaniowym. Państwo polskie powinno przyjąć postanowienia kanonicznego prawa małżeńskiego dla katolików, a jednocześnie poglądy tego prawa co do małżeństw innowierców. Monogamiczna rodzina podlegać musi ochronie Prawa.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.”

Wartości duchowe muszą podlegać jeszcze większej ochronie Prawa niż wartości materialne. Ochronie prawnej podlegać musi godność każdego człowieka. Państwo musi szanować autonomię rodziny i miru domowego.

 

5. Wychowanie;

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.”

Szkoły w Polsce powinny być samorządowe i wyznaniowe.

Należy reaktywować należy Polską Macierz Szkolną. Wspierać rozwój harcerstwa.

 „Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.”

Młodzież musi być uczona pracowitości. Dystrybucja i handel alkoholem muszą podlegać ograniczeniom. Prostytucja i sutenerstwo muszą być karane. Promowane powinno być czytelnictwo i społecznikostwo.

 „Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.”

Należy upowszechnić naukę rachunkowości i podstaw prawa, uczyć społeczeństwo oszczędności i zasad gospodarczego organizowania się.

Należy przywrócić powszechny obowiązek służby wojskowej i naukę przysposobienia obronnego w szkole.

Młodzież powinna uprawiać sport.

Organizację społeczeństwa oprzeć należy o samorząd i spółdzielczość.

 

6. Sprawiedliwość i Solidarność

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.”

Państwo musi być sprawiedliwe. Państwo sprawiedliwe to państwo Prawa. Prawo wynika z etyki. Prawo pozbawione oparcia w etyce chrześcijańskiej staje się chore. Sędziowie w Polsce powinni być wybierani przez społeczeństwo spośród kwalifikowanych kandydatów.

Państwo musi być moralne. Przestępcy muszą być karani. Ludzie moralni muszą być promowani. Państwo niemoralne staje się państwem bandyckim.

Utrata wiary w moralność państwa prowadzi do upadku.

 „Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.” 

Państwo musi bezwzględnie zadbać o realizację Prawa. Społeczeństwo powinno być zorganizowane na zasadzie samorządu.

Lichwa i wszelki wyzysk podlegają surowej karze. Należy dążyć do ochrony pracy ludzkiej. Trzeba zbudować system finansowo/podatkowy, który będzie sprzyjał upowszechnieniu własności. Tylko człowiek pracujący na swoim jest realnie wolny.

 

7. Kult Maryi Królowej Polski;

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.”

3-Maja reaktywujemy Procesje Maryjne.

Święta Maryjne w Polsce powinny mieć charakter państwowy.

Warszawie należy przywrócić Obraz Matki Boskiej Łaskawej w herbie miasta.

Krzyż i Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej powinny zostać uznane za polskie symbole narodowe podlegające bezwzględnej, najwyższej ochronie prawnej.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Po co nam Intronizacja?

[bsa_pro_ad_space id=4]