ZSRR, Benesz, czeski przemysł zbrojeniowy, pakt Ribbentrop – Mołotow i Zaolzie, a Pan Putin

0
1910
[bsa_pro_ad_space id=5]

Pink Panther

[bsa_pro_ad_space id=8]
Pan Putin występując 19 grudnia 2019 r. na konferencji prasowej dla mediów rosyjskich i zagranicznych oraz odnosząc się do rezolucji Parlamentu Europejskiego o wybuchu II wojny światowej był łaskaw powiedzieć miedzy innymi iż: …ZSRR jako ostatnie państwo podpisało z Niemcami hitlerowskimi pakt o nieagresji… oraz`”… Polska sama wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji …”

W ten sposób Pan Putin pragnie dać do zrozumienia, że Polska odniosła korzyści z krzywdy Czechosłowacji w 1938 r. a `Związek Sowiecki – NIE.

Pan Putin niepotrzebnie jest taki skromny. Z krzywdy Czechosłowacji skapnęło i ZSRR.

Historia czeskiego przemysłu zbrojeniowego jest w tej sprawie nieubłagana.

ZSRR, Benesz, czeski przemysł zbrojeniowy, pakt Ribbentrop - Mołotow i Zaolzie, a Pan Putin Ribentrop Molotov Pact 1939Na mocy zawartego przez ZSRR i III Rzesze Niemiecką Paktu Ribbentrop – Mołotow Niemcy sprzedały Związkowi Sowieckiemu czeskie projekty a może i wyniki badań testowych ciężkiego działa 210 mm M 1939 oraz superciężkiej oblężniczej haubicy 305 mm M1939. Zostały one zawłaszczone przez Niemcy po zajęciu Czechosłowacji od prawowitego właściciela czyli czeskich Zakładów Škoda.

 ZSRR do 22 czerwca 1941 r. wyprodukował 9 dział typu 210 mm M1939 pod sowiecką nazwą Br-17 oraz pewną ilość haubic 305 mm M1939 jako sowieckie Br-18. Brały one udział w obronie Leningradu. Ciekawe, ile Niemcom zapłacił drogi sowiecki sojusznik? Jedna Reichsmarka czy jakiś polski powiat?

 Można je zobaczyć w Saint Petersburgu w Muzeum Artylerii.

 Przed 1938 r. Rosjanie próbowali zakupić prototyp lekkiego czeskiego czołgu S-II-a, który Czesi jako produkcyjny LT vz. 35 testowali u nich na poligonie w Kubince. Sowieci byli zainteresowani jedynie zakupem prototypu, ale Škoda odmówiła sprzedaży, chyba że wraz z licencja. Czesi bali się, że Sowieci po prostu skopiują projekt i zbudują go, nie płacąc żadnych opłat licencyjnych.

 Chodziło o lekki czołg LT vz. 35, skonstruowany w 1935 i produkowany dla czeskiej armii od 1936 r.. Do roku 1938 Škoda wyprodukowała 434 sztuki, z czego Wehrmacht zawłaszczył 244 sztuki i uzbroił swoja pierwsza lekka dywizje pancerna, która brała udział w napaści na Polske.

 Co do Niemców, to obłowili się na czeskim przemyśle zbrojeniowym okrutnie.

Czolg LT vz. 35 to tylko jeden produkt tego przemysłu. Same Zakłady Škoda produkowały wiele rodzajów karabinów, dział ,czołgów i haubic. A jeszcze była Tatra, która ”wyposażyła” Wehrmacht w ciężarówki i motocykle. Czy zakłady ČKD – czołg ”Panzer” 38 t, a chyba i samochody opancerzone.

 Dla porównania , kiedy Niemcy brali sobie z wyposażenia armii czeskiej i magazynów zakładowych Skody i Tatry setki czołgów „za biezdurno” i pędzili czeskich robotników do robienia ich jeszcze więcej, Polska mogła wystawić do walki 800 czołgów we wrześniu 1939 r.

Jak mogło dojść do tego wszystkiego?

Przecież Związek Sowiecki 16 maja 1935 r. zawarł z Czechosłowacją pakt o wzajemnej pomocy, w którym przewidziane było utworzenie „mostu powietrznego” pomiędzy ZSRR a Czechosłowacją na wypadek wojny, skoro dwie strony paktu nie miały wspólnej granicy.

Kliment Voroshilov - Wikipedia A Kliment Woroszyłow Ludowy Komisarz Obrony ZSRR (fot) w dniu 9 czerwca 1935r. w trakcie uroczystego przyjęcia czechosłowackiej delegacji na Kremlu odbył długą rozmowę w cztery oczy z ministrem spraw zagranicznych Czechosłowacji Edwardem Beneszem, który ten pakt negocjował i podpisał.

 Jak pisze na stronie 54 swojej książki wydanej przez Oxford University Press w 1996 r. pt. ”Czechoslovakia between Stalin and Hitler – The Diplomacy of Edward Benes in the 30s” czeski historyk prof. Igor Lukes z Boston University – szef obrony ZSRR miał powiedzieć Beneszowi m. in .:

…Nie chcemy wojny ,ale nie boimy się i jeśli ktoś nas zaatakuje, będziemy walczyć(…) Nie boimy się Hitlera. Jeśli on zaatakuje WAS, MY ZAATAKUJEMY JEGO, ponieważ jeśli wy upadniecie, Hitler zaatakuje Rumunię…”

 Pakt obejmował ustanowienie normalnych stosunków dyplomatycznych, konwencje o transporcie powietrznym i porozumienie kredytowe.

Edvard Beneš: Politik evropského formátu. Zemřel před 70 ... Edward Benesz (fot) po powrocie do Pragi z dyplomatycznej podróży do Moskwy w dniach 9-15 czerwca 1935 r. był cały w skowronkach i przez godzinę i 40 minut referował swoje wrażenia z pobytu w Moskwie ambasadorowi Wielkiej Brytanii w Pradze sir Josephowi Addisonowi (str.56).

 

 Jak pisze prof. Igor Lukes:

”…Benesz przedstawiał różowy obraz Związku Sowieckiego. Mówił o zamożnych farmach kolektywnych i fabrykach ze szczęśliwymi chłopami i pracownikami przemysłowymi, którzy są dobrze opłacani ,bardzo dobrze żywieni (lepiej niż w Czechosłowacji). Jest dla nich zwyczajne ,jak powiedział, spędzanie 6 tygodni każdego roku nad morzem na Krymie z cala rodzina. Ludność jest dobrze zaopatrzona ,Benesz twierdził. Poza wszystkim jego żona poszła na zakupy i nie zastała nigdzie braku towarów . A co najważniejsze, komunizm jako ideologia – zniknął. Stalin był łaskawy, rozważny, uprzejmy…”.

 A jednak mimo takiej sielanki, kiedy prezydent Benesz przed feralnym 28 września 1938 r. miał telegrafować do Moskwy wzywając do uruchomienia „mostu powietrznego” czyli pomocy wojskowej przez ZSRR – odpowiedziała mu cisza. Tak podobno pisał w swoich wspomnieniach na uchodźstwie.

 Jak tam było z tymi wspomnieniami pana Benesza na uchodźctwie, tak tam było, ale źli ludzie piszą ,że:”… W obliczu, związanego z roszczeniami terytorialnymi, wkroczenia Niemców do Czechosłowacji znaczna część czeskiej generalicji zwróciła się do Benesza z żądaniem zaproponowania Polsce federacji z Czechosłowacją. Benesz odmówił…”.

 Co nie powinno dziwić, bowiem ten wielbiciel Związku Sowieckiego od 1938r. był sowieckim szpiegiem.

 Jak pisze na stronie 241 książki pt. „And Reality Be Dammed …Undoing America: What media didn’t tell you about the end of the Cold War and the fall of communism in Europe”, wydanej w 2010 r. przez Strategic Book Publishing & Rights Agency, LLC pan Robert Buchar:

”…wg informacji przechwyconych dzieki Venona Prezydent czechosłowackiego rządu na uchodźstwie Edward Benesz byl sowieckim szpiegiem pod kryptonimem “19”.

 Redaktor Dariusz Baliszewski twierdzi w artykule pt. ”Prawda o Zaolziu” z 22 listopada 2018 w „Uważam Rze”, iż był nim od 1938 roku.

 Wiec kiedy nieszczęsna Czechosłowacja dostała zaocznie wyrok śmierci w Monachium, to szlachetny i miłujący pokój Związek Sowiecki nie uruchomił żadnego „mostu powietrznego” z niezwyciężoną Armią Czerwoną na pokładach samolotów, ale pod koniec października 1938 r. kiedy Edward Benesz podał się do dymisji i poczuł potrzebę opuszczenia ojczyzny, tenże Związek Sowiecki uruchomił swojego człowieka z NKWD niejakiego Piotra Zubowa, żeby ten przerzucił Benesza do Wielkiej Brytanii.

 A tymczasem gdyby doszło do federacji Czechosłowacji z Polską, to jak obliczył profesor Tadeusz Siergiejczyk:

”… w posagu do takiego związku obu państw 10-milionowa Czechosłowacja wnosiła 1600 nowoczesnych samolotów bojowych, 470 czołgów, 2700 dział i najnowocześniejsze w Europie zakłady zbrojeniowe….”.

 No ale Związek Sowiecki przytomnie zwerbował sobie czechosłowackiego prezydenta na agenta i ten zapobiegł takiemu potwornemu scenariuszowi, jak federacja Czechosłowacji z Polską. Bo wtedy to niezwyciężony Związek Sowiecki razem z Niemcami do spółki mieliby problem ze skonsumowaniem Mitteleuropy.

 Dzięki odmowie kooperacji wojskowej i politycznej z Polską jednego uwikłanego człowieka, zajmującego strategiczne stanowisko, III Rzesza przejęła natychmiast po zajęciu Czechosłowacji gigantyczny przemysł zbrojeniowy tego państwa włączając go do utworzonego przez Hermanna Göringa niemieckiego konglomeratu hutniczo-górniczo- zbrojeniowego ”Reichswerke Hermann Göring” z siedzibą w Salzgitter.

 Czechosłowacja w 1918 r. przejęła po Austro – Węgrzech cały powstały na przełomie XIX i XX w. przemysł zbrojeniowy. W tym takie giganty jak Škoda Werke Tatra i ČKD czyli Českomoravská Kolben-Daněk

 Były one skoncentrowane na południe od Sudetów i Śląska w prostokącie 300 x 170 km, na którego zachodnim boku znajdowały się: Mlada Boleslaw (Skoda samochody), Praga (ČKD), Pilzno (Skoda Works) a na boku wschodnim od północy Ostrava (Tatra), Brno (Tatra) i najdalej na wschód położony Uhersky Brod (Česká zbrojovka, pistolety i karabiny). Skale możliwości pokazuje choćby to, ze w okresie 1924 -1938 czeski przemysł wyprodukował 775.600 karabinów.

 W ten sposób niemiecki przemysł zbrojeniowy co najmniej podwoił swój potencjał, stając się jednym z trzech najpotężniejszych na świecie. A po przejęciu przemysłu polskiego -największym.

Czechosłowacki eksport broni przed II WW stanowił 16% światowego eksportu i był drugi po brytyjskim.

Może to czeskie działo i ta czeska haubica to były drobiazgi w porównaniu do całego czeskiego przemysłu zbrojeniowego, ale za to Sowieci mieli w rękach czeskiego agenta umieszczonego w najbardziej newralgicznym miejscu.

 I który spełnił ich najśmielsze oczekiwania: jak donosił do centrali ambasador sowiecki w Londynie Majski, Edward Benesz odniósł się do „akcji ZSRR z 17 września” z „pełną aprobatą”, (с полным одобрением), mówiąc ZSRR nie mógł inaczej postąpić ( СССР иначе не мог поступить).

Jak na tym tle wygląda zajęcie przez Polskę Zaolzia czyli pana Putinowy „rozbiór Czechosłowacji”?

Polska zajęła 906 km² z dawnego Księstwa Cieszyńskiego czyli Zaolzia i 226 km² Spisza i Rawy tj. 1132 km². Stanowiło to 0,8 % terytorium Czechosłowacji .

 Jednocześnie Węgry zajęły 12 tysięcy km² terenów utraconych w 1918 r. na rzecz Czechosłowacji tj. jedną trzecią Słowacji oraz kawałek tzw. Ukrainy Karpackiej inaczej zwanej Rusią Zakarpacką, która od 1000 lat należała do Królestwa Węgier a po I WW została Węgrom odebrana.

 Ciekawe, że o Rusi Zakarpackiej zajętej przez Węgry pan Putin nie wspomina. Czy dlatego, że lubi pana Orbana, czy dlatego, że nie lubi Ukrainy.

Teren ten wynosił stanowił ”korytarz” miedzy Węgrami a Polską i miał w tamtym momencie wartość strategiczną i symboliczną. Jak podaje docent wiki:

”… na Przełęczy Wereckiej doszło do uroczystości spotkania wojsk polskich i węgierskich z okazji ustanowienia wspólnej granicy, stworzonej wskutek zajęcia Karpato -Ukrainy przez Królestwo Węgier (…) legenda głosi, że w 896 roku właśnie przez Przełęcz Werecką wtargnęli do Kotliny Panonskiej Wegrzy pod wodzą Arpada…”

 Za 178 dni Armia Czerwona wkroczyła bez wypowiedzenia wojny w granice Rzeczpospolitej Polskiej i zajęła po drobnych potyczkach z Wojskiem Polskim wschodnie województwa II RP o łącznej powierzchni 186,2 tysięcy km² czyli 47,% jej terytorium.

 Nazywa się to w propagandzie sowieckiej ”wejściem dla ochrony mniejszości etnicznych” a nie żadnym rozbiorem.

 Można byłoby w to uwierzyć, gdyby nie wymiana złotego na rubla, co dokładnie wyczyściło z oszczędności jednakowo „polskich Panów” i „mniejszości” .O masowych mordach na Polakach i o masowym rabunku nawet szkoda mówić.

za: szkolanawigatorow.pl

Ilustracja tytułowa: Fragment okładki „Czechoslovakaia between Stalin and Hitler. The Diplomacy of Edvard Benes in the 1930s” Igor Lukas. 1996 / Wybór zdjęcia wg.pco

 

https://niezalezna.pl/305570-czy-wladimir-putin-znow-przypusci-atak-na-polske-okazja-moga-byc-dwie-wazne-rocznice

https://www.rp.pl/Historia/191229903-Putin-oskarza-Polske-o-rozbior-Czechoslowacji-MSZ-reaguje.html

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/stanowisko-msz-rp-wobec-falszywych-narracji-historycznych-prezentowanych-przez-federacje-rosyjska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaolzie

https://en.wikipedia.org/wiki/210_mm_gun_M1939_(Br-17)

https://en.wikipedia.org/wiki/305_mm_howitzer_M1939_(Br-18)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_arbitra%C5%BC_wiede%C5%84ski

https://www.amazon.com/Czechoslovakia-between-Stalin-Hitler-Diplomacy/dp/0195102673

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karpato-Ukraina

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Werecka

https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149147/prawda-o-zaolziu

https://books.google.pl/books?id=jZ0PnEceSwoC&pg=PA241&lpg=PA241&dq=edvard+benes+soviet+spy&source=bl&ots=wTBSTH4wgR&sig=ACfU3U0wM4r3ja1NS_NUKjpE1jWsTOCSDw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjawvKCj47nAhXBvosKHfM1DKUQ6AEwBHoECAkQAQ#v=onepage&q=edvard%20benes%20soviet%20spy&f=false

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reichswerke_Hermann_G%C3%B6ring

https://en.wikipedia.org/wiki/Reichswerke_Hermann_G%C3%B6ring

[bsa_pro_ad_space id=4]