Polska pod Krzyżem. I co dalej?

0
458
Wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem” jest kontynuacją „Różańca do Granic” i „Wielkiej Pokuty”. Stanie się też początkiem kolejnej modlitewnej mobilizacji: wielkiej MODLITWY ZA KAPŁANÓW! Włączamy się w to wielkie dzieło, by każdy polski ksiądz został objęty modlitwą wstawienniczą!

Kościół stanowią świeccy i osoby konsekrowane. Funkcjonują w nim razem i są sobie wzajemnie potrzebni. Modlitwa wiernych daje siłę kapłanom i jest im potrzebna, by umacniali się w wierze. Silni wiarą kapłani budują silny Kościół! Bardzo chcemy, żeby byli święci i odważni w głoszeniu Ewangelii.

Świecki ewangelizator z Poznania Adrian Pakuła – jeden z organizatorów modlitwy w intencji kapłanów – przypomina, że ostatnie słowa ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa skierowane były do św. Jana i brzmiały: „Oto Matka Twoja”. Są testamentem kapłaństwa, który spełnia się poprzez jego oddanie się w niewolę Matce Bożej. Adrian Pakuła mówi o sobie: “Jednym z owoców mojego oddania się Matce Bożej jest wielka miłość do Kościoła i do kapłanów. Pierwszym wyrazem tej miłości jest modlitwa oraz pragnienie bycia apostołem modlitwy za kapłanów”.

Z diecezji poznańskiej, w której już dzisiaj dwa i pół tysiąca wystawienników modli się za ośmiuset księży, wychodzi zaproszenie do wszystkich Polaków – słychać głośny apel: przyłączmy się do modlitwy za kapłana. Niech wszyscy oddadzą się w niewolę Maryi. Akcji modlitewnej MODLITWA ZA KAPŁANA pobłogosławił w lipcu tego roku  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Przygotowanie księdza do aktu oddania się w niewolę Maryi trwa trzydzieści trzy dni. Są już w Polsce dekanaty, w których większość duchownych ofiarowała się Maryi. Przyłączenie się do akcji zapowiedziała diecezja zielonogórsko-gorzowska. Wszystkim kapłanom i wstawiennikom coraz bliższa staje się ikona Matki Bożej Kapłańskiej. Została napisana na podstawie opisu wizji św. siostry Faustyny w jej Dzienniczku (nr 1585):

„W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą w białej sukni, przepasaną złotym pasem, a drobne gwiazdki także złote były po całej szacie i rękawy na trójkąt wyłożone złotem. Płaszcz miała szafirowy, lekko zarzucony, na głowie miała lekko zarzucony przezroczysty welon, włosy rozpuszczone, ślicznie ułożone i korona ze złota, która miała w zakończeniach krzyżyki. Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: Jestem Matką Boską Kapłańską…”.

Na konieczność modlitwy za kapłanów wskazała Matka Boża także podczas objawień w Gietrzwałdzie i w Medjugorie, gdzie odnotowano słowa:

„Moje zwycięstwo przyjdzie przez kapłanów”.

Jak się modlić? Na stronie www.modlitwazakaplana.pl wystarczy wybrać swoją diecezję
i zarejestrować się, żeby otrzymać imię kapłana. Tekst modlitwy jest krótki i bardzo treściwy:

Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanem ……………………………………………..
u stóp Maryi, Królowej Kapłanów,
pokornie proszę dla niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej.
Wzbudź w nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję.
Spójrz Maryjo łaskawie na księdza……………………………………..,
by Tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie.
Królowo Kapłanów, módl się za nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dziś wypełniają się prorocze słowa świętego Ludwika de Montfort:

“Ach, kiedy nadejdzie ten szczęśliwy dzień, w którym Najświętsza Maryja zostanie
ustanowiona Panią i Władczynią serc, aby poddać je w pełni panowaniu swojego wielkiego i jedynego Jezusa? Kiedy dusze będą tak oddychać Maryją, jak ciała oddychają powietrzem?

Wówczas cudowne rzeczy nastąpią na tej niskości, gdzie Duch Święty, znajdując swoją
najdroższą Oblubienicę jakby odbitą w duszach, zstąpi na nie obficie i napełni je swoimi
darami, a zwłaszcza darem mądrości, by czynić cuda łaski.

Kiedy nadejdzie ten szczęśliwy czas i wiek Maryi, gdy niektóre dusze, wybrane i uzyskane od Najwyższego przez Maryję, same zatracając się w otchłani Jej wnętrza, staną się żywymi kopiami Maryi, by miłować i wielbić Jezusa Chrystusa?

Ten czas nadejdzie dopiero wtedy, kiedy ludzie poznają i zaczną praktykować nabożeństwo, którego uczę”.

„Ten czas właśnie nadszedł. Czas, w którym Maryja stanie się Królową naszych serc. Stanie się to przez kapłanów, którzy są Jej całkowicie oddani. Stanie się to przez tych kapłanów, którym wyprosimy u Boga łaskę oddania się Maryi – mówi Adrian Pakuła.

Organizatorzy akcji „Polska pod Krzyżem” całym sercem włączają się w realizację kapłańskiego testamentu św. Jana i zaleceń Matki Bożej. Niech cała POLSKA modli się od dzisiaj za kapłanów, których świętości tak bardzo potrzebuje dzisiaj świat. Niech z Polski wychodzi nowa iskra – wielka akcja modlitwy świeckich za kapłanów.

za: polskapodkrzyzem.pl


RELACJE NA PORTALU NIEDZIELA.PL:

Polska pod Krzyżem: Msza święta centralnym punktem wydarzenia

Polska pod Krzyżem: modlitwa i świadectwa podczas Drogi Krzyżowej