Gabriel Janowski: O chemii w rolnictwie, naszym zdrowiu i zagrożeniach GMO

0
208

Warto wysłuchać wywiadu sprzed roku, nagranego na Jarmarku Wnet w czasie Wielkiego Tygodnia A.D. 2018.

Gabriel Janowski komentuje m.in. przejęcie firmy Monsanto przez Bayer A.G., stosowanie Roundupu, zawierającego kancerogenny Glifosat, w rolnictwie.

Za: yt/Radio WNET