Protestujący nauczyciele w Krakowie – relacja Radia WNET

0
740

Przypominamy, że ojcowie założyciele II Rzeczypospolitej doszli do słusznego wniosku, że najbardziej jednoczącej się Rzeczypospolitej potrzeba dobrych kolejarzy, aby złączyć kraj oraz nauczycieli, aby dobrze nauczać młodego pokolenia.

W naszym kraju, III Rzeczypospolitej nie ma takiego myślenia i woli politycznej od 30 lat. Niestety…

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – Jan Zamoyski