Kolejne miasta łamią prawa rodziców! Pomóż Ordo Iuris wypełniać misję wsparcia rodziców.

0
1219
[bsa_pro_ad_space id=5]

Drodzy czytelnicy,

[bsa_pro_ad_space id=8]

zapewne również u Państwa pojawił się słuszny sprzeciw wobec gorszących treści, które mają być przekazywane dzieciom w ramach edukacji seksualnej opartej o standardy WHO. To właśnie te zalecenia nakazują, by 2-letnie dzieci uczyły się „zabawy w lekarza”, 4-latki miały wiedzę o „masturbacji w dzieciństwie”, 9-latki wiedziały o antykoncepcji, autostymulacji i „dobrowolnym współżyciu” oraz rozwijały zrozumienie dla różnych orientacji seksualnych. W myśl tych założeń 15-latki powinny już wykazywać „krytyczne podejście do norm kulturowych i religijnych dotyczących ciąży, rodzicielstwa itd.”.

Ochrońmy niewinność naszych dzieci!

Chociaż prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski próbował bagatelizować podnoszone przez nas zarzuty wobec jego „Deklaracji LGBT+”, naszą opinię potwierdziły już oficjalne stanowiska Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka i biskupów warszawskich. Kolejne miasta łamią konstytucyjne prawa rodziców oraz zagrażają dobru dzieci.

Tym razem mogę z satysfakcją powiedzieć, że jesteśmy przygotowani, by stawić czoła nowej fali ataku na rodziny. Z państwa wsparciem możemy odnieść sukces!

Liczne pozarządowe środowiska od lat atakują naturalną niewinność dzieci. Już pierwsza odsłona naszej akcji „Chrońmy dzieci!” pokazała, że w wielu polskich szkołach działały organizacje demoralizujące uczniów zajęciami z ideologii gender i permisywnej edukacji seksualnej.

Raport z kampanii Ordo Iuris został opublikowany na stronach MEN, a rząd wycofał tzw. „działania antydyskryminacyjne” z programu szkolnego. Wzrost czujności i świadomości rodziców oraz zmiany prawne poprawiły na krótko sytuację w szkołach.

Dzisiaj zagrożenie wraca ze wzmożoną siłą. Z niepokojem obserwuję próby przymusowego wdrożenia tych samych programów w kolejnych miastach. Warszawa, Gdańsk, Łódź, Kraków czy Słupsk chcą w każdej szkole przeprowadzić kompleksowe zajęcia z edukacji seksualnej wedle najgorszych wzorców. Mówi o tym wprost m.in. podpisana przez prezydenta Warszawy „Deklaracja LGBT+”, która „powiernikami i powierniczkami realizacji” tych zamiarów czyni sześć organizacji LGBT. Ogromne środki z budżetów miast popłyną na cele całkowicie sprzeczne z wolą rodziców i dobrem dzieci.

Dzieci na siłę zmuszane do seksedukacji

Dlatego wielu rodziców poprosiło nas o pomoc w ochronie ich konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Mama dzieci uczęszczających do jednej z warszawskich podstawówek napisała: „W szkole moich dzieci siłą maglują tematy tolerancji, mowy nienawiści, LGBTQ itp. Mimo oświadczenia rodzicielskiego, które złożyłam, moje dzieci są zmuszane do uczestniczenia w tym. Zajęcia prowadzą nawet na szkolnej świetlicy.” Tata innego warszawskiego dziecka pytał, co ma zrobić w sytuacji, w której dyrektor szkoły wprost zapowiedział, że nie zamierza respektować woli rodziców w obszarze edukacji seksualnej.

Z kolei małżeństwo gdańszczan powiadomiło nas z o szkolnych warsztatach, w których bez ich zgody uczestniczył ich syn. Nauczycielka opuściła klasę, zostawiając uczniów z prowadzącym zajęcia, który namawiał chłopca do próby wcielenia się w „inną orientację seksualną”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy dzieci

W każdej ze zgłoszonych spraw podjęliśmy natychmiast interwencję. Nasi prawnicy skontaktowali się ze szkołami, zażądali wyjaśnień oraz wyciągną konsekwencje wobec dyrektorów szkół łamiących prawo oświatowe i prawa rodziców.

Wysłaliśmy również do kuratoriów w województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim czy kujawsko-pomorskim formalne skargi na szkoły, w których złamane zostały prawa rodziców. Kopie skarg trafiły bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Niezależnie od podejmowanych interwencji przygotowaliśmy obszerne analizy „Deklaracji LGBT+” podpisanej przez prezydenta Warszawy oraz podobnych aktów wydanych przez rady miast w Słupsku i Gdańsku. W każdym z tych miast podjęliśmy współpracę z licznymi organizacjami rodziców. Połączenie ich aktywności, naszych ekspertyz i interwencji doprowadziło m.in. do skutecznego zaskarżenia gdańskiego „modelu równego traktowania” oraz wymusiło reakcję MEN na bezprawne działania prezydenta Warszawy.

Przed nami działania w innych miastach. Jesteśmy gotowi wspierać rodziców i ich organizacje wszędzie tam, gdzie zagrożone jest dobro dzieci i rodzin.

Pojedziemy do szkół

Z tego powodu tym pilniejsze staje się wsparcie merytoryczne i prawne dla rodziców, którzy zdecydowali się przeciwstawić łamaniu prawa. Czasem oznacza to po prostu napisanie pisma, innym razem spotkanie naszego prawnika z dyrekcją szkoły i mediacje pomiędzy rodzicami a szkołą, ale jesteśmy gotowi również do tego, by przed sądem dochodzić praw rodziców.

Chcemy przeprowadzić również szkolenia dla rodziców w zakresie przysługujących im praw, a dla nauczycieli i dyrektorów szkół – w obszarze ich obowiązków. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każdą prośbę o takie szkolenie w miastach, gdzie samorządy wdrażają szkodliwe wzorce edukacji seksualnej.

Również najbliższy wykład, który na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosi dr Tymoteusz Zych, będzie dotyczył prawnych aspektów ochrony rodziny w szkołach, urzędach i instytucjach kultury”.

Nie spoczniemy, dopóki będzie dochodziło do tego typu nadużyć, których ofiarą padają niewinne dzieci, i prosimy Pana o wsparcie w tych działaniach. Tylko działając razem, możemy zatrzymać machinę deprawacji!

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Serdecznie proszę Pana o informowanie nas o wszystkich przypadkach nadużyć w szkołach i rozpowszechnianie wiedzy o rodzicielskim oświadczeniu wychowawczym, które można bezpłatnie pobrać ze strony dlarodzicow.ordoiuris.pl.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

[bsa_pro_ad_space id=4]