Bankowebezprawie: Strona społeczna zrezygnowała z dalszego udziału w pracach Komisji Finansów Publicznych

0
1033
[bsa_pro_ad_space id=5]

Sposób prowadzenia obrad Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. strona społeczna oceniła jako stronniczy. Przewodniczący Andrzej Szlachta w trakcie procedowania zmian do projektu ustawy  o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 1863) nie dopuścił do głosu strony społecznej – wskazując, iż na tym etapie głos mogą zabierać tylko Posłowie i Posłanki. Jednak przy kolejnych poprawkach dopuścił do głosu przedstawicieli Związku Banków w Polsce oraz Konfederacji Lewiatan. Wobec takiego procedowania ustaw  zostanie złożona skarga na Przewodniczącego Komisji do Marszałka Sejmu.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Strona społeczna zrezygnowała z dalszego udziału w pracach Komisji Finansów Publicznych

Sposób procedowania tych projektów wskazuje, iż w dalszym ciągu prawo dotyczące klientów polskiego sektora bankowego jest tworzone tylko z udziałem banków i ich przedstawicieli. Polski parlament w dalszym ciągu pracuje dla dobra korporacji a nie obywateli. Tak funkcjonujący parlament nie uwzględnił żadnej uwagi strony społecznej. W dalszym ciągu projekt ustawy nie obejmuje osób będących w najtrudniejszej sytuacji, którym grozi eksmisja lub licytacja nieruchomości. W dalszym ciągu o sposobie wykonywania ustawy będą decydowały banki, w dalszym ciągu rada funduszu która ma weryfikować błędne decyzje banków składa się w większości z przedstawicieli sektora bankowego.

Wobec braku skutecznej ochrony praw konsumentów osoby poszkodowane złożą w 2019 r. pozew przeciw skarbowi Państwa. Na świadków będą wzywani również decydenci w zakresie kształtowania przepisów ustaw dotyczących konsumentów. Informacje o pozwie są dostępne na stronie: http://zjednoczenikredytobiorcy.pl/

Za: bankowebezprawie.pl

[bsa_pro_ad_space id=4]