Naczelna Rada Lekarska: Likwidacja obowiązkowych szczepień może prowadzić do epidemii

0
457

Naczelna Rada Lekarska opublikowała dzisiaj swoje stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

– Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…) negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt – czytamy w oświadczeniu.

– Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy przewiduje likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych, co w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej skutkować będzie wzrostem zachorowań na choroby zakaźne i w dalszej perspektywie może prowadzić do epidemii. Projekt ustawy należy ocenić jako groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego w szczególności w sytuacji w której w Europie występują duże migracje ludności z obszarów, na których nie są prowadzone masowe szczepienia ochronne i gdzie występują choroby zakaźne, które dzięki szczepieniom ochronnym udało się w Polsce wyeliminować. Ryzyko epidemiologiczne związane tymi zjawiskami jest realne, czego dowodem są doniesienia o rosnącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne takie jak odra – przekonuje organ.

– Według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż poprzez szczepienia ochronne. Dlatego zmiany przewidziane w projekcie ustawy stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego – uważają lekarze. – Podkreślić należy, że rozwiązania zawarte w opiniowanym projekcie ustawy stoją w rażącej opozycji do, wynikającego z treści art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku zwalczania chorób epidemicznych.

za: nil.org.pl

Porównaj:

Szczepienna batalia trwa