ZHP: Homoseksualizacja pod pozorem wychowania religijnego? Skandaliczna harcerska broszura Kwatery Głównej ZHP

0
1211

Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery ZHP wydał broszurę pt. „Tężnia Ducha”. Zgodnie z opisem stanowi ona „poradnik dla drużynowych gromad i drużyn ZHP”. Duże zastrzeżenia wzbudza fragment dokumentu poświęcony homoseksualizmowi.

[Takie działania najprawdopodobniej spowodują, że rodzice przeniosą swoje pociechy do innych, bardziej ideowych organizacji, np. ZHR czy Skautów Europy – przyp. red.]

Homoseksualizacja pod pozorem wychowania religijnego? Skandaliczna harcerska broszura

Na s. 12 ulotki jest promocja homoseksualizmu i biseksualizmu: [źródło: http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/06/teznia-ducha.pdf]

Z ulotki:

KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI

Godność i wartość człowieka nie są zależne od jego orientacji seksualnej. Jako harcerze mamy obowiązek szanować osoby, które są homo lub biseksualne. Tacy ludzie również angażują się w ruch harcerski. Powinniśmy sprzeciwiać się przejawom nienawiści i pogardy wobec nich, gdyż, jak mówi Prawo Harcerskie – naszym zadaniem jest w każdym dostrzegać bliźniego. Statut ZHP mówi, że nasza organizacja jest otwarta dla wszystkich, bez względu na płeć, rasę czy wyznanie. To zdanie wskazuje na rolę otwartości i tolerancji w naszym Związku. Także osoby nieheteronormatywne (czyli homo i biseksualiści) mogą być członkami ZHP oraz zdobywać kolejne stopnie i funkcje. To, z kim dana osoba jest w związku, stanowi jej sprawę prywatną – prawa i obowiązki osób homoseksualnych w ZHP są takie same, jak osób tworzących związki heteroseksualne. Pozostali członkowie ruchu harcerskiego są zobowiązani takie osoby szanować i stawać w ich obronie, jeśli padają ofiarami dyskryminacji (bo, jak wszyscy doskonale wiemy, „Harcerz postępuje po rycersku”). Jednocześnie warto podkreślić, że ZHP jest organizacją apolityczną – nie zabieramy więc (jako organizacja) głosu w sprawie uregulowań prawnych, jakie państwo powinno lub jakich nie powinno podejmować względem związków jednopłciowych. Sprzeciwiamy się jednak przejawom przemocy, odrzucenia oraz szykanowania.”Sam dokument w działach poświęconych „służbie Bogu w ZHP”, „wychowaniu duchowemu” czy „wychowaniu religijnemu” zawiera wiele miałkich i ogólnych zwrotów, czego kwintesencję znajdziemy w rozdziale „miejsce niewierzących w ZHP”. Związek Harcerstwa Polskiego przedstawia się bowiem jako instytucja otwarta na ludzi różnych wyznań. „Bóg, o którym mowa jest w rocie Przyrzeczenia czy Prawie Harcerskim, nie musi być Bogiem chrześcijańskim” – czytamy. Broszura ZHP wprost wskazuje na akceptację islamu czy buddyzmu.

Absurdalne żonglowanie pojęciami jest jednak o wiele szersze, zaś rozumienie Boga wykracza poza tradycyjne traktowanie Go jako osobowego bytu. Dlatego też, pomimo obecności Boga w tekście przysięgi ZHP, do Związku mogą należeć osoby niewierzące „jeżeli tylko wyrażą chęć rozwoju duchowego, niebędącego rozwojem religijnym”.

To jednak nie koniec „smaczków” zawartych w „Tężni Ducha”, bowiem na 12 stronie – tuż obok rozdziałów pt. „Kapelani i duszpasterze” czy „Współpraca z parafią”  – znajdziemy dział „Każdy inny, wszyscy równi”. Zilustrowany został „tęczowym” zdjęciem, zaś w tekście razi skala propagandy homoseksualnej.

Pojawia się tam bowiem rewolucyjne pojęcie „orientacji seksualnej”, fałszywie sugerujące, że zarówno zachowania zgodne z prawem naturalnym, jak i czyny homoseksualne są sobie równe (w domyśle: równie dobre), gdyż stanowią „jedną z wielu” orientacji. Wśród wywrotowego języka uwagę przyciąga również słowo „nieheteronormatywne” – wyjęte rodem ze słownika propagatorów ideologii LGBT.

Oprócz zrozumiałych zapisów o potępieniu nienawiści względem homoseksualistów (gdyż nienawiść jest zawsze zła – w dokumencie o życiu religijnym brakuje jednak potępienia nienawiści i przemocy dokonywanej względem chrześcijan), w tekście odnajdziemy typowo propagandową zbitkę słowną o homoseksualizmie jako „prywatnej sprawie”. Dokument zobowiązuje ponadto harcerzy do walki z dyskryminacją. Niestety często zwrot „dyskryminacja” nie oznacza prześladowania, a braku prawnych przywilejów i odmowy realizowania ideologicznych postulatów politycznie zorganizowanej subkultury „LGBT” (sami twórcy broszury odcinają się od walki o zgodne z żądaniami homoorganizacji zmiany prawne).

Treściom jawnie propagującym niezdrowo rozumianą otwartość na drugiego człowieka (co w praktyce może oznaczać otwartość na grzech homoseksualizmu u bliźniego, a nawet u siebie) towarzyszy przypomnienie autorytetów duchowych – świętego Jerzego, świętej Joanny D’Arc i błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Nie ma jednak wątpliwości, że osoby wyniesione na ołtarze, szanując człowieka, potępiały grzechy. W tym grzech homoseksualizmu.

Jak pisze na Twitterze Artur Stelmasiak z Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, poradnik „nie wygląda dobrze”. Publicysta ostrzega przed groźbą podziału w harcerskim środowisku oraz zwraca uwagę na „chorobę organizacji”, która może stanowić efekt „orientacji” instruktorów.

Do postępowego dokumentu krytycznie odniósł się Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP. W Oświadczeniu padają mocne słowa, w tym o uderzaniu w katolików dokumentem pt.  „Tężnia Ducha”.

Środowisko harcerskie jest mocno podzielone, na co wskazuje facebookowa aktywność Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP, w tym ich wpis z maja. „Godność i wartość człowieka nie są zależne od jego orientacji seksualnej i tego, z kim buduje związek. Jako harcerze mamy obowiązek szanować osoby, które są homo lub biseksualne. Tacy ludzie również angażują się w ruch harcerski. Powinniśmy sprzeciwiać się przejawom nienawiści i pogardy wobec nich, gdyż, jak mówi Prawo Harcerskie – naszym zadaniem jest w każdym dostrzegać bliźniego” – pisał Zespół z okazji… Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii.

Z okazji tego „święta” Zespół łódzkiego ZHP zaprezentował „ciekawostki”, które powstały wspólnie z… Wiarą i Tęczą – homoseksualnym środowiskiem próbującym stanowić piątą kolumnę w Kościele.

Za: pch24.pl