AS: Ochrońmy Gdańsk przed ideologią gender ! Czas do 28 lipca !

0
532

Materiały nadesłane:

PODPISZ PETYCJĘ DO WOJEWODY WOJ. POMORSKIEGO  OCHROŃMY GDAŃSK PRZED IDEOLOGIĄ GENDER !Szanowni Państwo,

pod koniec czerwca zelektryzowała nas wiadomość, że Rada Miasta Gdańsk przyjęła uchwałę, która pod pozorem walki z dyskryminacją zapewnia szerokie przywileje dla środowisk LGBT, wprowadza ideologię gender i permisywną edukację seksualną w szkołach.

Proszę zauważyć, że projekt „Modelu na rzecz Równego Traktowania” nie jest polskim pomysłem. Opiera się na postulatach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – jednego z podstawowych instrumentów wprowadzania ideologii gender i to w skali makro – założenia tej karty realizują już 1724 samorządy w 35 krajach europejskich.

W programie znajdujemy uderzające w nasze dzieci rekomendacje do wprowadzania zajęć edukacyjnych na temat „orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”, mających na celu przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową. W zaleceniach znalazło się także tworzenie programów edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie.

Szeroki zakres przedmiotowy dyskryminacji sprawia, że realizacja części rekomendacji będzie prowadziła do uprzywilejowywania osób identyfikujących się z tzw. kulturą LGBT np. w dostępie do lokali gminnych, uzyskiwania nominacji do organów decyzyjnych czy także do usług medycznych.

Ponadto, respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości i poszanowanie polskiego dziedzictwa kulturowego (jak to stanowi obowiązujące Prawo oświatowe) zostały w programie zastąpione respektowaniem i docenianiem różnorodności.

Ten dokument poważnie narusza polskie prawo i to nie tylko w kwestiach dotyczących edukacji czy wolności obywatelskich. Projekt bezprawnie narzuca określony sposób działania ośrodkom samorządowym, ale także i instytucjom religijnym. Jest to dokument błędny i niezwykle szkodliwy, dlatego musimy skutecznie przeciwdziałać jego wprowadzeniu!

Pełną analizę tego dokumentu znajdą Państwo TUTAJ.

Zgodnie z prawem, w tym momencie wprowadzenie projektu może powstrzymać jedną swoją decyzją Wojewoda Pomorski. Gdańsk nie jest pierwszym polskim miastem, który przyjął rekomendacje Karty Równości, ale postawa pana Dariusza Drelicha może być przykładem dla konserwatywnych urzędników, którzy, być może już wkrótce, będą musieli przeciwstawić się takim działaniom w swoich miastach.

Czasu jest już niewiele, bo termin na uchylenie uchwały upływa 28 lipca. Dlatego proszę Państwa o podpis pod adresowaną do Wojewody petycją!

Tylko nasze wspólne zaangażowanie pozwoli nam powstrzymać propagowaną przez środowiska LGBT ideologię gender, która coraz gwałtowniej zalewa naszą Ojczyznę!

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris