AS: Los małżeństwa w naszych rękach, podpisz projekt w obronie tożsamości małżeństwa (do Ministra Sprawiedliwości)

0
812
[bsa_pro_ad_space id=5]

Materiały nadesłane:

[bsa_pro_ad_space id=8]

AKCJA SPOŁECZNA: Petycja do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

AS: Los małżeństwa w naszych rękach, podpisz projekt w obronie tożsamości małżeństwa (do Ministra Sprawiedliwości) mid 83

Szanowni Państwo,

Nie możemy zbagatelizować ogłoszonego na początku czerwca wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie Coman i inni. Przypomnę, że zapadł on w związku z prowadzoną batalią prawną o wymuszeniu na  Rumunii uznania związku dwóch mężczyzn za małżeństwo. TSUE stwierdził, że „pojęcie ‘małżonka’ w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody pobytu obywateli Unii i członków ich rodzin obejmuje ‘małżonków’ tej samej płci”. Jest to zatem kolejny wyrok wpisujący się w strategię ruchów LGBT, mających na celu podważenie tożsamości małżeństwa.

Nie każdy wie, że Adrian Coman jest prezesem fundacji Arcus, jednej z najpotężniejszych organizacji walczących o prawa osób prowadzących homoseksualny styl życia, która rokrocznie przekazuje tysiące dolarów na rzecz rozszerzania przywilejów takich społeczności.

Organizacje LGBT od lat próbują obalić instytucję małżeństwa, które ze swej istoty jest związkiem mężczyzny i kobiety. Parady na ulicach miast są tylko jednym z elementów ich strategii. Ogromny nacisk kładziony jest na kampanie w szkołach i promocję tzw. permisywnej edukacji seksualnej, której adresatem są dzieci i młodzież. Jednak główne działania ukierunkowane są na zmianę przepisów prawnych. Krok po kroku, wyrok za wyrokiem, organizacje te zbliżają się do celu, jakim jest prawne zrównanie małżeństwa i związków osób tej samej płci oraz umożliwienie im adopcji dzieci. Nie wolno nam tego zlekceważyć.

Obecnie ten wyrok nie ma konkretnego wpływu na polskie prawodawstwo, ale jest otwartą furtką, która w przyszłości może stać się, np. podstawą roszczeń majątkowych podnoszonych przez osoby żyjące w związkach osób tej samej płci. Podobna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy to w sprawie Kozak przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) przyznał prawo wejścia w stosunek najmu po partnerze tej samej płci (ponieważ prawo takie przysługuje konkubentowi). Z kolei w 2011 r. Polska została upomniana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiej za niewydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób chcących zawrzeć związek partnerski za granicą.

Europejski Trybunał Praw Człowieka agresywnie forsował również interesy radykalnej subkultury LGBT, gdy w 2015 r. nakazał (w sprawie Oliari) Włochom wypłacić wysokie zadośćuczynienie za brak możliwości rejestracji (instytucjonalizacji) związków osób tej samej płci, podczas gdy uznawane i rejestrowane były nieformalne związki męsko-damskie. Zainspirowane tym wyrokiem dwie Polki złożyły do Trybunału skargę na decyzję polskiego sądu w analogicznej sprawie. Widać zatem wyraźnie, że rozstrzygnięcia w Europie mają swój konkretny oddźwięk w Polsce. Nie tak dawno, bo w kwietniu złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego pismo w sprawie aż 4 analogicznych skarg, przedłożonych przez pary osób tej samej płci.

Zaapelujmy zatem do polskiego rządu o wprowadzenie rozwiązań prawnych, które usuną luki wykorzystywane przez subkultury LGBT do realizacji swoich ideologicznych celów. Dlatego Ordo Iuris przygotowało projekt ustawy, który zabezpiecza pozycję małżeństwa w polskim prawie. Wyrok TSUE ws. Coman i in. rodzi konieczność, by jak najszybciej został on przyjęty.

Stańmy wspólnie w obronie małżeństwa i rodziny!

AS: Los małżeństwa w naszych rękach, podpisz projekt w obronie tożsamości małżeństwa (do Ministra Sprawiedliwości) podpis 18
[bsa_pro_ad_space id=4]