Rządu RP na uchodźstwie: 1500 aktów oskarżenia w sprawie niemieckich zbrodni na Polakach i Żydach

0
961

Rządu RP na uchodźstwie: 1500 aktów oskarżenia w sprawie niemieckich zbrodni na Polakach i Żydach 15314265521d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372

Autor zdjęcia nieznany. Czesław Madajczyk; Faszyzm i okupacje 1938-1945 : wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1, Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych Poznań 1983, Wydawnictwo Poznańskie, T. 2, Mechanizmy realizowania okupacji Poznań 1984 IZ dokumentów Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych z lat 1943-48 wynika, że przedstawiciele Rządu RP na uchodźstwie sporządzili ponad 1500 aktów oskarżenia w sprawach niemieckich zbrodni dokonywanych na ziemiach okupowanych.

„Przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, wykorzystując dane wywiadowcze pozyskiwane już od początków 1940 r., sporządzili łącznie ponad 1500 aktów oskarżenia w sprawach niemieckich zbrodni dokonywanych na ziemiach okupowanych, w tym mordów na ludności cywilnej, fizycznej likwidacji polskiej inteligencji czy świadomego rabowania i niszczenia dóbr kultury – wynika z dokumentów Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych z lat 1943-48, do których dotarli niedawno polscy badacze” – napisali w oświadczeniu dyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Anna Gutkowska i p.o. dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa dr Wojciech Kozłowski.

Sygnatariusze oświadczenia zwracają uwagę, że dokumenty Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych, które odtajniono dopiero w ostatnich latach, potwierdzają „szczególny wkład polskiego rządu emigracyjnego i jego agend w dokumentowanie i informowanie o zbrodniach niemieckich na Polakach i Żydach na terenach okupowanej Polski w czasie II wojny światowej”.

„W ostatnich miesiącach toczy się międzynarodowa dyskusja w mediach na temat postawy różnych państw wobec prowadzonej przez nazistowskie Niemcy metodycznej eksterminacji europejskich Żydów. Przy tej okazji ujawniają się stereotypowe spojrzenia na wkład i zaangażowanie państwa polskiego, nieuwzględniające wyjątkowo zbrodniczego charakteru niemieckiej okupacji w Polsce i pomijające starania i dokonania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i jego podziemnych struktur dla informowania opinii międzynarodowej o fakcie i skali zbrodni dokonywanej na ziemiach okupowanych” – napisano w oświadczeniu.

„W związku z tym chcemy poinformować, że Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, dzięki wspólnym staraniom polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponuje od niedawna skanami materiałów archiwalnych Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych (UNWCC, 1943-1948). Było to możliwe dzięki wcześniejszym zabiegom o ostateczne ich odtajnienie m.in. ambasador USA przy ONZ, Samanthy Power, oraz życzliwej pomocy sekretariatu Sekretarza Generalnego ONZ w przekazaniu ich stronie polskiej” – poinformowano.

Zdaniem sygnatariuszy oświadczenia dokumenty „stanowią bardzo mocny dowód na zdecydowane zaangażowanie struktur podległych polskiemu rządowi w Londynie (włączając w to działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą), w celu informowania opinii międzynarodowej o rzeczywistych czynach niemieckich zbrodniarzy wobec Żydów, Polaków i innych prześladowanych narodów”.

Zwrócono uwagę, że wśród najwcześniejszych dokumentów przedkładanych przez stronę polską do Komisji, w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania jeszcze na początku 1944 r., były akty oskarżenia przeciwko Niemcom zaangażowanym w powstanie i funkcjonowanie obozów zagłady.

„Gromadzone i przekazywane na Zachód już od 1940 r. przez Polskie Państwo Podziemne informacje, meldunki i sprawozdania dostarczały niezaprzeczalnych dowodów masowych zbrodni popełnianych w obozach i były pierwszym świadectwem Holocaustu” – oceniono.

Jak poinformowano w oświadczeniu, akty oskarżycielskie wymieniają i opisują następujące obozy koncentracyjne i obozy zagłady: Auschwitz, Bełżec, Chełmno, Kosów Podlaski, Majdanek, Sobibór i Treblinkę.

Materiały zawierają m.in. dokładne lokalizacje obozów, wykazy załóg, plany obozów, warunki życia, kategorie więźniów, przykłady brutalnych metod traktowania więźniów oraz przedstawiają sposoby uśmiercania ludzi”  – wyjaśniono.

„Uzupełnieniem dokumentów jest długa lista nazwisk niemieckich zbrodniarzy, którym postawiony będzie akt oskarżenia” – dodano.

„Te informacje powinny być stałym i niezwykle ważnym elementem wszelkich dyskusji o roli Polski i Polaków w walce ze zbrodniami państwa niemieckiego” – podkreślono w oświadczeniu.

Instytut Solidarności i Męstwa oraz Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zapowiedziały, że w najbliższym czasie będą działać na rzecz upowszechnienia wiedzy zawartej w/w dokumentach Narodów Zjednoczonych.