11 lipca wywieś polską flagę z kirem oraz zapal wieczorem Znicz Pamięci w oknie

0
398

11 lipca 1943 roku, tzw. “Krwawa Niedziela” (prawosławne święto Piotra i Pawła):

“Oddziały UPA wchodzące w skład Północno-Zachodniego OW „Turiw”, przy aktywnym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej zorganizowanej w tzw. Samooboronne Kuszczewyje Widdiły, 11 lipca 1943 r. o świcie otoczyły i zaatakowały uśpione wsie i osady polskie jednocześnie w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Doszło do nieludzkich rzezi i zniszczenia; ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni – płonęły polskie wsie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład, akcję w pow. Włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w rejonie Marysin, Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków./…/ W rozmowach uspokajali Polaków, aby się niczego nie obawiali, gdyż nikt im nie zrobi krzywdy, zaś opuszczenie wsi świadczyć będzie o tym, że są wrogami Ukraińców. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3-ciej rano 11 lipca 1943 r. od polskiej wsi Gurów obejmując swoim zasięgiem Gurów Wielki, Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce, Sądową, Nowiny, Zagaje, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Gucin i inne /podkr. – S. Ż./. O rozmiarach zbrodni dokonanych w powiecie włodzimierskim świadczą następujące dane: we wsi Gurów na 480 Polaków ocalało tylko 70 osób, w Porycku wymordowano prawie całą ludność polską – ponad 200 osób, w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków, we wsi Sądowa spośród 600 Polaków tylko 20 udało się ujść z życiem, w kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu. Zabójstwa dokonywano z wielkim okrucieństwem. Wsie i osady polskie ograbiono i spalono. /…/ Po dokonanej masakrze do wsi na furmankach wjeżdżały grypy rabunkowe, złożone głównie z kobiet, i zabierały wszystko, co pozostało po zamordowanych Polakach, od odzieży do elementów budowlanych. Po kilku dniach, gdy wszystko się uspokoiło i niektórzy ocaleli Polacy wracali do wsi, oddziały UPA ponownie atakowały wieś, mordowały Polaków i paliły budynki.” (Władysław Filar: Wołyń w latach 1939 – 1944, w książce Przed Akcją „Wisła” był Wołyń, Warszawa 1997).

Więcej szczegółów TUTAJStrona w języku polskim przygotowana przez IPN:

http://zbrodniawolynska.pl/

Site in English prepared by IPN (Institute of National Remembrance):

http://volhyniamassacre.eu/Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 10 lipca 2018 roku:

Drogi Czytelniku!

Jutro, 11 lipca wywieś polską flagę z kirem oraz zapal wieczorem Znicz Pamięci w oknie

Zapal też znicz pod pamiątkowymi pomnikami, tablicami i krzyżami.

Akcja dla upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego w latach 1939 – 1947 na Polakach i obywatelach polskich innych narodowości przez zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz SS Galizien, Ukraińskiej Policji Pomocniczej i innych ukraińskich formacji kolaboracji na żołdzie Adolfa Hitlera.

Wybór dnia nie jest przypadkowy.

Jest to bowiem 75 rocznica “Krwawej Niedzieli”, czyli dnia 11 lipca 1943 r. kiedy banderowcy, wspierani przez tzw. “siekierników”, czyli chłopów ukraińskich, uzbrojonych w siekiery, zamordowali w okrutny sposób tysiące bezbronnych Polaków modlących się w rzymskokatolickich kościołach na Wołyniu.

O godne upamiętnienie ofiar apelują Kresowianie i ich potomkowie. 

Dołącz się do akcji i przekaż innym!

Pod tym linkiem harmonogram ogólnopolskich uroczystości, ustawicznie uaktualniany.

http://isakowicz.pl/harmonogram-upamietnien-75-rocznicy-ludobojstwa-polakow-na-wolyniu/

Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary!

Szczęść Boże!

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

www.isakowicz.pl

Fundacja im. Brata Alberta

www.albert.krakow.pl

Odpis 1% – KRS 0000028246  

FB

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008114164039

Twitter 

https://twitter.com/IsakowiczZalesk