List otwarty do nowego ministra ROLNICTWA – w imieniu sygnatariuszy Deklaracji Belwederskiej, którą podpisały 762 osoby i instytucje (reprezentujące tysiące obywateli)

0
846

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gliwice, Jeleśnia, Stryszów, cała Polska, 28 czerwca 2018

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Warszawa, ul. Wspólna 30

 

Szanowny Panie Ministrze,

w imieniu sygnatariuszy Deklaracji Belwederskiej, którą  podpisały 762 osoby i instytucje (reprezentujące tysiące obywateli),  WZYWAMY Pana do uszanowania głosu większości swoich wyborców i natychmiastowego wprowadzenia w życie postulatów DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”.

 

DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”

Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji chłopskich gospodarstw rodzinnych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów żywnościowych dostępnych w Europie;

uznając kluczową rolę małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej dla podstawowego zaopatrzenia Narodu w żywność;

uznając, że jedyną drogą gwarantującą społeczeństwu optymalne zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego są: rozpowszechnianie sposobu odżywiania opartego na lokalnej żywności wysokiej jakości oraz zachowanie krajobrazu wiejskiego cechującego się naturalną bioróżnorodnością;

domagamy się od Ministra Rolnictwa Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego:

  • Natychmiastowej realizacji świadomej polityki, której celem będzie ochrona i promocja prawdziwych wartości polskiej wsi, służących jednocześnie polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie niszczonych przez szybko postępujące procesy globalizacji i rozwoju przemysłowego rolnictwa.
  • Zniesienia ograniczeń dotyczących możliwości kupowania od miejscowych rolników pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.
  • Skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie zachowanie dużej liczby rolników, tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu, w tym natychmiastowego wdrażania wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego małych i średnich gospodarstw rodzinnych.
  • Wspierania eko-agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz odnawialnych źródeł energii.
  • Podjęcia działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich.
  • Bezwarunkowego zakazu uprawy, sprzedaży i produkcji GMO, jak również skutecznego wdrożenia strategii produkcji polskich pasz bez GMO.
  • Ograniczania i wycofywania przemysłowych metod produkcji rolnej, jak również m.in. zapewnienia możliwości długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Dziś zapewni to pracę im, w przyszłości ich dzieciom, a społeczeństwu żywność dobrą dla zdrowia.
  • Wprowadzenia do programów nauczania w szkołach i na uczelniach rolniczych zasad rolnictwa ekologicznego jako jednego z głównych kierunków, a nie tylko alternatywy dla przemysłowych metod produkcji żywności.

Wzywamy Ministra Rolnictwa Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego do ochrony unikalnej geograficznej oraz historycznej siły Polski opartej na  tradycyjnej polskiej wsi i stworzenia nowej wizji rolnictwa, aby odwrócić nadciągającą, globalną katastrofę zagrażającą życiu i zdrowiu ludzkości oraz bioróżnorodności.

Wzywamy Ministra Rolnictwa Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego do zaprzestania promocji dotychczasowej polityki rolnej bazującej na wysoce schemizowanym, wielkoprzemysłowym rolnictwie, które setki tysięcy rolników może doprowadzić do bankructwa, gleby do martwicy, zaś kraj do katastrofy żywnościowej.

W załączeniu dodatkowe materiały:

  1. Raport ICPPC, 2016, „Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO”.
  2. Nowak, 2017, „Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski”

 

Domagamy się szybkiej odpowiedzi w sprawie realizacji powyższych postulatów.

W razie pytań służymy swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Z poważaniem,

Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC

Sir Julian Rose, rolnik i pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, doradca ICPPC

Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia Best Proeko-CIS

Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

prof. Anna Raźny, przewodnicząca Klubu Politycznego JEDNOŚĆ NARODU

Jan Krzanowski, przewodniczący Stowarzyszenia INTELIGENCJI POLSKIEJ

Krystyna Górska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia INTELIGENCJI POLSKIEJ

Radosław Sławomirski, prezes Stowarzyszenia ZIELONA INICJATYWA

Maciej Wac-Włodarczyk, dyrektor Fundacji VIS VERITATIS im. Św. Michała Archanioła

Małgorzata Tarnoruda, Koalicja Polska Wolna od GMO

Tomasz Chodnikieiwicz, prezes Spółdzielni Świetlik

Lesław Andrzej Wilk, dyrektor Zarządu WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ FUNDACJI SCENARIUSZOWEJ

Tadeusz Strzępek, prezes Rady Fundacji Zielony Kazimierz

Beata Polek, prezes Zarządu Fundacji Zielony Kazimierz

Rafał Suszek, v-ce prezes Zarządu Fundacji Zielony Kazimierz 

Sygnatariusze Deklaracji Belwederskiej (762 osoby i instytucje reprezentujące tysiące! obywateli)

 

KONTAKT do korespondencji:

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

Sir Julian Rose, prezes

Jadwiga Łopata, wiceprezes

34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl

oraz w Warszawie:

dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, doradca ICPPC,  <jacek.nowak3@wp.pl>, 887 027 862Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.69 MB]