Sprawa sprzedaży KWK Krupiński: Skandaliczne przerwanie obrad Komisji Energii i Skarbu Państwa – relacja OKOPZN

0
689

Wczoraj po godz. 17-tej (śr. 9 maja 2018 – przyp. red.) doszło do skandalicznego przerwania obrad Komisji Energii i Skarbu Państwa zwołanej w trybie nadzwyczajnym w myśl  art. 152 regulaminu Komisji (na wniosek 1/3 członków komisji), której porządek obrad miał dotyczyć bieżącej sytuacji KWK “Krupiński (relacja ministrów energii z rozmów przeprowadzonych z Tamar Resources  w dniu 5 kwietnia w trakcie organizowanej pikiety przez OKOPZN, oferty inwestorów, kosztów pomocy publicznej, ewentualnej zgody UE na jej sprzedaż itp).

Rzeczywistym powodem zakończenia obrad i przeniesienie Komisji na inny termin była obecność dwóch osób reprezentujących Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych (Bogdan Gizdoń i Krzysztof Tytko), którym wejście na Komisję w ostatniej chwili załatwił Pan Marszałek Stanisław Tyszka, bo nie zostali zaproszeni przez Ministerstwo Energii, co było rzekomo było wymogiem formalnym wynikającym z postanowień art. 152.

Aby uwiarygodnić inny powód zerwania obrad (brak strony społecznej i samorządowej) nie wpuszczono  (pomimo imiennych zaproszeń od Przewodniczącego Komisji Macieja Małeckiego) strony samorządowej reprezentowanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Suszec Pana Andrzeja Urbanka, czterech przedstawicieli JSW SA i strony związkowej (społecznej) reprezentowanej przez Mieczysława Kościuka i jak wynika ze słów K. Tchórzewskiego szefa regionu Solidarności Dominika Kolorza, który był i jest głównym rozgrywającym organizowanych sprzedaży kopalń.

Tym formalnym powodem był brak zaproszonych w/w gości, którzy 100 m od budynku obrad stali przed bramą przepustek w oczekiwaniu na zezwolenie wejścia. Wpuszczenie ich umożliwiłoby kontynuację obrad i ewentualną możliwość skomentowania skandalicznego procesu wyprowadzania wielomiliardowego biznesu dla kapitału zagranicznego przez członków OKOPZN, do czego za wszelką cenę organizatorzy nie mogli dopuścić.

Nawet pobieżna obserwacja posiedzenia Komisji wyraźnie pokazuje jak zgodnie w celu zakończenia obrad współpracują posłowie opozycji PO (Pan Krzysztof Gadowski i Włodzimierz Karpiński, odpowiedzialny za katastrofalne zarządzanie górnictwem jako minister skarbu w rządzie PO – PSL) z przewodniczącym Komisji Maciejem Małeckim PiS-u wraz z ministrami energii. Żaden z obecnych posłów i senatorów, również z innych opcji nie zgłosili najmniejszego słowa sprzeciwu.

“Sukces” osiągnięto – komisja została przerwana, zatryumfował totalitaryzm, a nie demokracja i społeczeństwo obywatelskie. Następna Komisja, jak to wynika z sugestii Pana W. Karpińskiego w celu eliminacji głosu obywateli ma się odbyć już tylko w zaciszu ministerialnych lub związkowych gabinetów w W-wie czy Katowicach w gronie lobbystów (przedstawicieli rządu, pracodawców, strony społecznej, samorządowej i władzy ustawodawczej, jakimi będą wybrani posłowie i senatorowie) w celu przygotowania warunków do sprzedaży narodowego dobra za bezcen pod pretekstem odtworzenia podatków i zlikwidowanych przez nich miejsc pracy.

Ta sprawa z wielką intensywnością musi być nagłaśniana przez wszystkie niezależne media po uprzednim uważnym obejrzeniu wczorajszego posiedzenia Komisji, która ukazuje w jakim grabieżczym i bezkarnym kraju pod sztandarami PiS dzisiaj żyjemy. Jeśli tego skrajnie dewastującego procesu nie powstrzymamy to jutro “Dobra Zmiana” z “umówioną opozycją” parlamentarną i pozaparlamentarną, przy bierności mediów głównego nurtu wyprzeda cały majątek należący do polskich obywateli jakim są zasoby naturalne Polski, skazując rdzennych Polaków na wieczną pauperyzację. (…)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=F91DDAA566B0A924C125827B003EDE2D

W imieniu Polskiej Racji Stanu proszę o maksymalne rozpowszechnianie tej informacji wszystkimi możliwymi kanałami!!!