Prezydent Trump podpisał ustawę S. 447

0
1076
[bsa_pro_ad_space id=5]

Prezydent USA Donald Trump podpisał wczoraj (9 maja 2018 r. – przyp. red.) antypolską ustawę S. 447.

[bsa_pro_ad_space id=8]

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-signs-s-447-law/

Ustawa ta, opatrzona akronimem JUST, nakłada na Departament Stanu USA obowiązek monitorowania działań legislacyjnych krajów sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej dotyczących realizacji postanowień tej Deklaracji. Pomimo że jest ona dokumentem prawnie niewiążącym, Departament Stanu będzie musiał za 18 miesięcy opublikować raport dotyczący działań państw sygnatariuszy w zakresie tzw. zwrotu lub kompensacji mienia ofiar Holokaustu. W przypadku mienia bezdziedzicznego pożydowskiego, które przeszło na Skarb Państwa, nie może być jednak mowy o jakimkolwiek zwrocie, gdyż nie ma takiego prawa w Polsce, które umożliwiałoby bezprawny transfer własności na rzecz samozwańczych organizacji amerykańskich. Ustawa S. 447 w istocie legalizuje i utorowuje poprzez Punkt 3 bezprawny zabór kapitału. W imieniu Polski deklaracja została przyjęta przez Władysława Bartoszewskiego, ówczesnego sekretarza stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

S. 447 narusza warunki Traktatu z 1960 r. między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Polska zrekompensowała już obywateli amerykańskich, których majątek został znacjonalizowany przez polski rząd komunistyczny, a Stany Zjednoczone zobowiązały się przejąć na siebie wszelkie zobowiązania wynikające z tytułu ewentualnych dodatkowych, przyszłych roszczeń odszkodowawczych. Polska podpisała również podobne umowy indemnizacyjne z dwunastoma innymi krajami Europy Zachodniej i z Kanadą.

S. 447 ma na celu wzbogacenie prywatnych amerykańskich organizacji roszczeniowych, głównie żydowskich, które wysuwają absurdalne, bezpodstawne roszczenia do wypłacenia przez Polskę setek miliardów dolarów. Wczorajszy podpis Donalda Trumpa legitymizuje pozaprawne żądania odszkodowania i / lub “restytucji mienia bezdziedzicznego”. Pojęcie restytucji mienia bezdziedzicznego kryje jednak w sobie sprzeczność i stanowi odejście od obowiązującego prawa i zachodniej tradycji prawnej. Bezdziedziczne mienie zawsze przechodzi na Skarb Państwa, a amerykańskie organizacje próbujące wyłudzać odszkodowania nie są spadkobiercami obywateli polskich zamordowanych przez Niemcy w latach 1939-1945.

Ustawa S. 447 dyskryminuje również polskich obywateli ocalonych z Holokaustu. Zabezpiecza ona interesy tylko jednej grupy, Żydów, i marginalizuje członków innych grup etnicznych i religijnych, którzy również stali się celem ludobójczej polityki nazistowskich Niemcy podczas II wojny światowej.

Przejście ustawy przez Kongres uSA już wywołało zamieszanie w Polsce. Ma ona zdecydowanie szkodliwy wpływ na wizerunek Stanów Zjednoczonych. Doprowadzi ona też do pogorszenia relacji między naszymi krajami.

Stany Zjednoczone na ogół odgrywały rolę międzynarodowego gwaranta bezpieczeństwa, ale Ameryka Donalda Trumpa stała się krajem rozbójniczym.

Do tej pory prezydent Stanów Zjednoczonych złamał amerykańskie zobowiązania dotyczące umów handlowych czy traktatów dotyczących zmiany klimatu. Wycofanie się prezydenta USA Donalda Trumpa z irańskiego porozumienia nuklearnego stawia Europę w trudnej sytuacji utrzymania umowy z 2015 z Iranem. Decyzja Trumpa zadowoliła wprawdzie izraelskiego premiera Netanjahu, obsesyjnego wroga Iranu, ale zmusza ona teraz kraje Unii Europejskiej do konfrontacji z amerykańskim “handlowym policjantem świata” i destabilizuje Bliski Wschód.

Podpisanie ustawy 447 przez Trumpa daje zwolennikom bezprawnych roszczeń restytucyjnych, takich jak World Jewish Restitution Organization lub American Council of Life Insurers, kolejne narzędzie szantażowania Polski. Wszystko to sprawia, że ​​Stany Zjednoczone zamiast dbać o światowy ład i porządek, stają się zagrożeniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa i pokoju.

POLSKA POWINNA TERAZ WYCOFAĆ SIĘ Z DEKLARACJI TEREZIŃSKIEJ!

English: President Donald J. Trump Signs S. 447 into Law

Za: Stopacthr1226.org

[bsa_pro_ad_space id=4]