AS: Gdańsk, 14.04.2018 godz. 11 – Protest przeciwko finansowaniu programów edukacji seksualnej

0
386

AKCJA SPOŁECZNA: PROTEST W GDAŃSKU PRZECIW SEKSUALIZACJI DZIECI. PRZYJDŹ, POINFORMUJ ZNAJOMYCH.

Gdańsk: 14.04.2018 o godz. 11 Protest przeciwko finansowaniu programów edukacji seksualnej

Oburzeni rodzice z Gdańska piszą  i zapraszają na protest:

Władze miasta Gdańska nie licząc się z opinią mieszkańców forsują działania zmierzające do seksualizacji dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej otwarcie zapewnia, że przekazywane dzieciom treści są zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Zalecenia te przewidują przekazywanie informacji dzieciom od wieku przedszkolnego o radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa, koncepcjach rodziny i różnych normach związanych z seksualnością. Przygotowywana w Gdańsku dla uczniów broszura edukacyjna ”Zdrowe Love” propaguje rozwiązłość, promując m.in. pigułkę „dzień po”, masturbację i koncepcję „płci kulturowej”.

Naszą uwagę zwraca hojne finansowanie z pieniędzy budżetu Miasta Gdańska organizacji pozarządowych wspierających ideologię gender. Na przykład Stowarzyszenie “Waga” i ”Krytyka Polityczna” na różne projekty w 2018 roku otrzymały z budżetu miasta ponad 200 tys. zł. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku w 2018 roku otrzyma z naszych podatków 500 000 zł. Te państwa zachodnie które realizują politykę edukacyjną według zaleceń WHO w połączeniu z otwartością na przybyszów zwłaszcza z Afryki doprowadziły do wielokrotnie wyższego wskaźnika osób zakażonych wirusem HIV i innymi groźnymi chorobami oraz wielu patologii społecznych.

Plany wprowadzenia w maju 2018 roku w Gdańsku elementów „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”, popieranej przez środowiska LGBT i otwarcie odwołującej się do ideologii Gender, nie znalazły uznania w trakcie tzw. Panelu Obywatelskiego. Pomimo tego Miasto nadal prowadzi działania na rzecz wprowadzenia elementów Karty. Dodatkowo według opinii wyrażonej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Europejska Karta Równości jest niezgodna z obowiązującym w Polsce prawem między innymi dlatego, iż jej postanowienia nie znajdują się w kompetencjach samorządu, co przyznają niektórzy urzędnicy miasta Gdańska.

Protestujemy przeciwko łamaniu porządku prawnego przez władze miasta Gdańska a w szczególności naruszania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wspieranie finansowe organizacji skrajnie lewicowych oraz imigrantów obliczone jest na dezintegrację polskiego społeczeństwa i stanowi realne zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Tylko masowy i zdecydowany sprzeciw może zatrzymać szkodliwe działania wprowadzane przeciwko mieszkańcom Gdańska.

Przyjdź na Protest przeciwko wprowadzeniu elementów Europejskiej Karty Równości do Gdańska w sobotę 14.04.2018 o godz. 11 do 11:30 pod Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8. Przyjdź z całą Rodziną, zaproś również przyjaciół, znajomych.

Za: Stop-seksualizacji.pl