Niebezpieczna ustawa o POZ – list do senatorów RP z 30.10.2017

0
840
[bsa_pro_ad_space id=5]
Szanowni Senatorowie!

Niebezpieczna ustawa o POZ - list do senatorów RP z 30.10.2017 poz 680x750W związku z przegłosowaniem przez Sejm Ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ), która wprowadza opiekę koordynowaną NAD obywatelem/świadczeniobiorcą i jego rodziną, żądam wycofania z ustawy niebezpiecznych zapisów dotyczących przekazywania danych wrażliwych dotyczących zdrowia i chorób pacjentów.

[bsa_pro_ad_space id=8]
Informuję, że w ramach protestu rezygnuję z usług podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Ustawa przewiduje kompletny brak podmiotowości pacjenta/świadczeniobiorcy a nawet zdrowego obywatela, w całym procesie opieki skoordynowanej. Mówi głównie o „przejmowaniu opieki NAD świadczeniobiorcą”, „sprawowaniu opieki NAD świadczeniobiorcą”, ustalaniu zakresu działań wobec świadczeniobiorcy, przekazywaniu informacji o świadczeniobiorcy (również w związku z działaniami profilaktycznymi oraz zbieraniem i przekazywaniem danych wrażliwych). Wszystkie te działania pacjent/świadczeniobiorca ma biernie i posłusznie akceptować a zalecenia wykonywać.
Nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną i nie życzę sobie, aby ktokolwiek przejmował opiekę nade mną. Oczekuję pełnej decyzyjności, informacji i podmiotowości na każdym etapie korzystania z usług lekarza, jeśli uznam, że takich usług potrzebuję. Mają to by usługi realizowane DLA obywatela/świadczeniobiorcy, a nie przejmowanie nad nim opieki. Świadczenie usług nie może dawać upoważnienia do przejmowania kontroli nad usługobiorcą. Nie zgadzam się aby moje najwrażliwsze dane osobowe, dane o zdrowiu i chorobach, były przekazywane innym lekarzom, podmiotom leczniczym, instytucjom i organizacjom związanym z opieką zdrowotną czy edukacyjnym i oświatowym, firmom, fundacjom, stowarzyszeniom – bez mojej decyzji na każdym etapie. Nie zgadzam się, aby sposób przekazywania moich danych ustalał regulamin podmiotu leczniczego. Nie zgadzam się, aby moje dane wrażliwe były telefonicznie przekazywane innym lekarzom czy instytucjom. To ja decyduję kiedy, komu i jakie moje dane wrażliwe, informacje o moim zdrowiu lub moich chorobach, będą przekazywane i w jakim zakresie. Sposób przekazywania danych musi zapewniać ich bezpieczeństwo. Zamierzam od tej chwili korzystać z usług lekarza wybranego prywatnie, który zapewni mi zachowanie tajemnicy lekarskiej i nie będzie udostępniał nikomu moich danych wrażliwych, bez każdorazowej mojej zgody.
Uchwała Towarzystwa lekarskiego z XIX wieku: „Lekarz z wszelką słusznością żądać może od chorych spełnienia wszystkiego, co dla zdrowia tych ostatnich wedle jego przekonania jest pożyteczne”.
Kodeks Norymberski wprowadził do prawa pojęcie świadomej zgody. W Polsce w przepisy dotyczące świadomej zgody pojawiły się dopiero w 1991 roku. Szanowni Państwo, mamy rok 2017. Czas aby Prawa Pacjenta i Prawa Człowieka zaczęły być przestrzegane.

Treść Ustawy http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/D280A28B59A0C8EAC12581990031889B/%24File/1813.pdf

[bsa_pro_ad_space id=4]