6 cytatów, które pozwalają „poznać Lutra po owocach”

0
1212

6 cytatów, które pozwalają „poznać Lutra po owocach” reformacja rysDoktryna i tezy Marcina Lutra bardzo szybko znalazły zwolenników i zapoczątkowały rewolucję, która w sposób niemożliwy do powstrzymania trwa do dzisiaj. Współcześnie nawet wewnątrz Kościoła promowane są heretyckie przekonania niemieckiego augustianina. A co o swoich poglądach pisał sam Luter?

 

Cytat nr 1. „Wyznaję i wielu innych mogłoby niewątpliwie poczynić podobne wyznanie, że jestem teraz bardziej niedbały, niż byłem pod [jurysdykcją] Papieża: i że obecnie nigdzie nie ma takiej gorliwości w Ewangelii, jaka wcześniej była obserwowana wśród mnichów i księży” – pisał Luter.

Cytat nr 2. Austriacki historyk Heinrich Seuse Denifle w swojej książce „Luter i Luteranie. Z oryginalnych źródeł” [Luther and Lutherdom. From Original Sources] przedstawia owoce przewrotu religijnego zainspirowanego przez Lutra. Autor pisze: „Nie tylko raz, ale często [Luter] mówił, że ludzie stali się siedem razy gorsi niż wcześniej”. Denifle cytuje również następujące wyznanie Lutra: „świat poprzez to nauczanie staje się tylko gorszy, im dłużej ono istnieje… Jak widać ludzie są bardziej chciwi, mniej miłosierni, bardziej nieskromni, śmielsi i gorsi niż pod Papiestwem… Chciwość, lichwa, bezwstyd, obżarstwo, przekleństwa, kłamstwa panoszą się ze wszystkich swych sił… teraz każdy narzeka, że ewangelia [ewangelia Lutra] prowadzi do niepokojów, sprzeczek i nieładu… im bardziej jest wygłaszana, tym gorsi się stają i tym słabsza jest nasza wiara”.

Cytat nr 3. Zastrzeżenia Lutra zostały również potwierdzone przez innych „wczesnych” reformatorów, jak były franciszkanin Henry Von Kettenbach, który już w 1525 roku napisał: „Wielu ludzi teraz zachowuje się tak, jakby wszystkie grzechy i słabości były dozwolone, jak gdyby nie było piekła, nie było diabła, nie było Boga i są bardziej źli niż kiedykolwiek byli, a ciągle chcą być dobrymi ewangelikami”.

Cytat nr 4. Sytuacja stała się tak tragiczna, że sam Luter wyraził wątpliwość, czy rozpocząłby głoszenie swoich tez, gdyby przewidział ich katastrofalne następstwa: „Tak, kto chciałby rozpocząć nauczanie, gdyby wcześniej wiedział, że tyle nieszczęścia, głupoty, skandalu, oszczerstwa, niewdzięczności i niegodziwości to spowoduje. Ale teraz kiedy w tym trwamy, musimy za to płacić”.

Cytat nr 5. Jakby tego było mało Luter przyznał, że ci, którzy przyjęli jego „nową ewangelię” zaczęli gardzić Słowem Bożym, przestali bać się, czcić i kochać Pana Boga: „Nie zdziwiłbym się, jeśli Bóg otworzyłby bramy i okna Piekła, i zaczął sypać śniegiem lub deszczem diabłów lub spuścił na nasze głowy ogień i siarkę, lub zakopał nas w ognistej otchłani, jak uczynił w Sodomie i Gomorze… One były tysiąc razy mniej winne niż Niemcy, bo nie otrzymały Słowa Bożego. (…) Nie ma już pośród nich strachu lub miłości do Boga. Po zrzuceniu jarzma Papieża, każdy chce żyć jak mu się podoba”.

Cytat nr 6. Kończąc rozważania na temat „zgniłych owoców” jakie rodzi nauczanie Lutra, warto przywołać jego następujące słowa: „Na świecie nie istnieje religia, która naucza tej doktryny o usprawiedliwianiu: ja sam, nawet jeśli nauczam jej publicznie, mam ogromną trudność, by uwierzyć w nią prywatnie”.

Niestety dzisiaj w nauki Lutra zaczynają wierzyć coraz liczniejsi katolicy, szykujący się do „świętowania pamiątki Reformacji”.


Poniżej Krzyż Baryczków wraz z tablicą, umieszczony w Archikatedrze Warszawskiej, wyrzucony z kościoła w Norymberdze w Niemczech w 1525 i zabrany do Warszawy przez rajcę warszawskiego Jerzego Baryczkę w 1525 roku.

6 cytatów, które pozwalają „poznać Lutra po owocach” krzyz baryczkow blisko6 cytatów, które pozwalają „poznać Lutra po owocach” krzyz baryczkow


Za: Pch24