Na Podkarpaciu poza uzupełnieniem etatów podoficerów i oficerów praktycznie Brygada OT uzyskała pełne stany

0
236

Wielu moich studentów pyta mnie czy mogą jeszcze składać wnioski o przyjęcie. Odpowiadam im, że absolutnie tak. Celem jest powszechność tej formacji. Obecną strukturę uważam za przejściową. Następnym etapem, który musi być ewolucyjny powinno być dążenie do powstania kolejnych batalionów OT w Krośnie, Przemyślu i dwóch kolejnych w aglomeracji rzeszowskiej. W istniejących pięciu batalionach powinno się powoływać kolejne kompanie. Dowództwo brygady musi być ośrodkiem koordynacji działań a podstawowym modułem funkcjonowania OT powinny być bataliony. Nie wolno trzymać się sztywno w OT etatowości brygady. W jednym województwie może ona liczyć 5 batalionów a w drugim dwadzieścia. Głupotą było określać docelowe stany OT na 53 tys. żołnierzy. Górną granicę powinna określać potrzeba. Przypomnijmy, iż w Ochotniczych Strażach Pożarnych służy 700 tys. osób.

Andrzej Zapałowski


380 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę w Krośnie (Podkarpackie) przysięgę. Wszyscy służyć będą w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

W trakcie uroczystości odczytano list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który podkreślił, że WOT stanowią „komplementarną część polskiego potencjału obronnego”.

Niech odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa polskiego oraz aktywne uczestnictwo w życiu regionu i jego mieszkańców stanie się dla was powodem uzasadnionej dumy. Jestem przekonany, że powierzone obowiązki będziecie wypełniać z dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem, a wasza służba na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przyniesie chlubę Rzeczypospolitej Polskiej oraz mundurowi żołnierza polskiego
Marek Kuchciński – marszałek Sejmu

Natomiast wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski odczytał list szefa MON Antoniego Macierewicza. W liście minister zaznaczył, że dzisiejsza przysięga wieńczy intensywne szkolenie wojskowe, podczas którego żołnierze „poznali własne możliwości, zapoznali się z żołnierskimi obowiązkami i wojskową dyscypliną”. „Wasza patriotyczna postawa oraz ofiarność i oddanie służbie zasługuje na najwyższy szacunek. Kierujecie się wartościami, które przyświecały waszym przodkom” – dodał.

Macierewicz napisał, że WOT to szczególny rodzaj wojska, który wiąże obywatela z armią. Szef MON podkreślił, że formacja ta nawiązuję do doświadczeń wojsk obywatelskich, które powoływane były m.in. w czasie powstań narodowych.

Wojska obywatelskie walczyły też z okupantem niemieckim i sowieckim, dziś na WOT czekają inne zadania – zadania codziennej pracy, służby ojczyźnie i armii polskiej. Jestem przekonany, że razem ze swoimi dowódcami sprostacie temu zadaniu

 Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej

Z kolei Fałkowski w swoim przemówieniu przypomniał, że wszystkie brygady WOT za swoich patronów mają Żołnierzy Niezłomnych.

Oni stanowią dla nas wszystkich wzór postawy obrony Rzeczypospolitej, trwania przy wartościach, trzymania wysoko sztandaru Wojska Polskiego i to oni zwyciężyli, bo to, co jest nakazem dla każdego żołnierza, to jest trwać przy wartościach i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom, i jeżeli przyjdzie taka chwili walczyć i zwyciężać”

Wojciech Fałkowski – wiceminister obrony narodowej

Po złożeniu przysięgi podkarpacka brygada liczy ok. 3 tys. żołnierzy. Docelowo służyć ma w niej ok. 3,7 tys. osób.

W weekend przysięgi składali żołnierze obrony terytorialnej w sześciu miastach, w trzech województwach, gdzie już działają brygady: w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ogółem przysięgę złożyło w sobotę i niedzielę ponad 800 żołnierzy. Przysięgi wojskowe kończą przedostatni cykl szkoleń podstawowych i wyrównawczych zaplanowanych na ten rok w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej jako samodzielny, piąty rodzaj sił zbrojnych, zostały powołane z początkiem bieżącego roku. Trzy miesiące później Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami sformowanymi w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Formowane są kolejne trzy brygady, jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu. W tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są w tych jednostkach na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

W przyszłym roku ma się rozpocząć formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od 2019 r. – czterech brygad na zachodzie kraju; w przyszłym roku mają zostać utworzone dowództwa brygad i pierwsze pododdziały w województwach śląskim i wielkopolskim. Zgodnie z założeniami brygady OT mają powstać w każdym województwie, a w woj. mazowieckim – dwie.

W WOT pełni obecnie służbę ponad 6,5 tysięcy żołnierzy, w tym blisko 5,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i ponad tysiąc żołnierzy zawodowych. Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. żołnierzy.

WOT przygotowują się do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, mają wspierać wojska operacyjne, służby ratownicze i lokalne społeczności.

Za: Defense24.pl, PAP