Badanie: 85% posłów nie wie, skąd pochodzą pieniądze !!

0
720

Badanie przeprowadzono w … Wielkiej Brytanii. Badanie w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa przeprowadziła profesjonalna agencja na zlecenie organizacji społecznej Positive Money.

Pytanie jaki byłby wynik takich samych badań w Polsce…

Więcej szczegółów w języku angielskim:

  1. Artykuł opublikowany – ARTYKUŁ
  2. Krótkie WIDEO
  3. Raport Banku Anglii z 2014 roku – RAPORT, w którym stwierdza się, co następuje:

„Kiedykolwiek bank udziela kredytu, w tym samym momencie tworzony jest odpowiadający mu depozyt na koncie bankowym pożyczkobiorcy, w ten sposób tworząc nowy pieniądz”

EN: “Whenever a bank makes a loan, it simultaneously creates a matching deposit in the borrower’s bank account, thereby creating new money.”

Badanie: 85% posłów nie wie, skąd pochodzą pieniądze !! MPs nie wiedza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za: positivemoney.org