3 Maja – Święto Królowej Korony Polskiej [WIDEO]

0
606
[bsa_pro_ad_space id=5]

Naród Polski wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej. Moc tej opieki zajaśniała wyjątkowo podczas najazdu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją Królową Polski. Po odrodzeniu Polski papież Pius XI ustanowił w 1924 r. specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski główną patronką kraju, obok świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława.

To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Odznaczał się on niezwykłą świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o dusze w czyśćcu cierpiące oraz nabożeństwem do świętych naszych rodaków – Stanisława Kostki i biskupa Stanisława. W swoich modlitwach  prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć w Litanii loretańskiej. Więcej na sanctus.

[bsa_pro_ad_space id=8]

W najtrudniejszym dla Kościoła i Polski czasie po II wojnie światowej, Ojciec Narodu, Prymas bł. Stefan Wyszyński, interrex, zgodnie z Przepowiednią w Fatimie, postawił wszystko na jedną kartę – zawierzył wszystko Matce Bożej, Królowej Polski. Prymas wyznał potem: „Wszystko postawiłem na Maryję”.

„Czytając „Potop” Sienkiewicza, uświadomiłem sobie właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy wschód, do Lwowa: drogę torowali im górale, jak to pięknie opisuje Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie przewieziono tym samym niemal szlakiem, z Prudnika na południowy wschód, do czwartego miejsca mego odosobnienia, w góry, jechałem z myślą: musi powstać akt Ślubowań odnowionych!” – napisał Prymas Wyszyński.

Decyzją Prymasa w roku 1956, w 300. rocznicę ślubów królewskich Jana Kazimierza, w rocznicę proklamowania Maryi Królową Korony Polskiej, 26 sierpnia na Jasnej Górze zostały ponownie złożone Śluby Narodu Polskiego.

3 Maja - Święto Królowej Korony Polskiej [WIDEO] obraz 2023 05 03 115301840

Śluby Narodu nawiązywały do Sejmu koronacyjnego z roku 1764, który w Ustawie Forteca Częstochowska ogłaszał Marię Pannę swoją Najświętszą Królową.


Przypominamy uroczystości sprzed prawie 5 lat (lipiec 2018), spod Jasnej Góry, gdzie narodził się Ruch Europa Christi, za sprawą inicjatywy ks. infułata Ireneusza Skubisia, redaktora honorowego tygodnika Niedziela. Film jest zatytułowany Polonia Christi. 

CZĘŚĆ I:

ks. infułat Ireneusz Skubiś (1.10, 8.00, i 46.40 min.), Janina Łabul, zespół Wilenka (2.50), red. naczelna Niedzieli Lidia Dudkiewicz (16.30), senator RP Czesław Ryszka (18.00), prof. Mirosław Piotrowski (20.00), śp. prof. Jan Szyszko (21.15), poseł do PE Jadwiga Wiśniewska (26.40), śp. abp Stanisław Nowak (27.50), o. Jan Poteralski paulin (30.25), ks. prof. Franciszek Dylus (31.10), Renata Cytacka, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (33.14), prof. Leszek Sagan, lekarz (34.25), ks. dr Jarosław Krzewicki (37.00), poseł Tadeusz Woźniak (39.20), b. poseł LPR Stanisław Zadora (40.15), b. poseł Gabriel Janowski (42.30), Bogdan Kulas, lider Polonii Norweskiej (43.00), Romuald Starosielec, red. naczelny Polityki Polskiej (44.05), Andrzej Sławiński, rzeźbiarz (46.00).

CZĘŚĆ II (od 52 min.):

Konferencja – debata. Udział wzięli: Edward Jeśman (PASI – Polish American Strategic Initiative), prof. Mira Modelska-Creech, Paweł Połanecki, Marek Stawiarski, Wojciech Podjacki, Małgorzata Wirkus, Adam Domaradzki, śp. dr Jan Ciechanowicz, ks. Wiesław Pęski, Bogdan Kulas, dr Leszek Sykulski, ks. Roman Piwowarczyk, dr Roman Izdebski, Henryk Siodmok, Marek Wolski, Dorota Kaczmarzyk, Henryk Gut, Robert Winnicki, Romuald Starosielec.

Relacja ITVP.TV

[bsa_pro_ad_space id=4]