MMAfD – nowa instytucja dla demokracji

0
788
[bsa_pro_ad_space id=5]

MMAfD to Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy

W Indonezji powstała w styczniu 2021 roku instytucja o nazwie:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy (MMAfD):

Miroslaw Matyja Academia for Democracy – Miroslaw Matyja Academia for Democracy (mmafd.or.id)

Celem tej instytucji jest propagowanie i edukacja demokracji bezpośredniej na całym świecie.

Kolejnym celem jest umożliwienie studentom podejmowania studiów zdalnych bez żadnych ograniczeń. W okresie aktualnej pandemii wiele uczelni wyższych, szczególnie w państwach biedniejszych, zostało zamkniętych. MMAfD stara się wypełnić te lukę. Jest to praca pionierska, ale przynosi już pierwsze efekty, np. studenci z Indonezji podejmują studia w Indiach i w USA.

Miroslaw-Matyja-Academia for Democracy podpisała już umowy z kilkoma uniwersytetami w różnych państwach i prowadzi szeroką współpracę z wieloma organizacjami zainteresowanymi szerzeniem demokracji i powszechnej wyższej edukacji na świecie – od USA przez kraje afrykańskie i europejskie po Japonię.

Chyba najwyższy czas, aby również otworzyć filię MMAfD w Polsce. W tym celu prowadzone są zaawansowane rozmowy z rożnymi niezależnymi instytucjami i organizacjami, zainteresowanymi szerzeniem idei demokracji bezpośredniej w Polsce.

Mam ogromną nadzieję, że na bazie tej instytucji uda się stworzyć podstawy edukowania społeczeństwa polskiego w zakresie demokracji bezpośredniej – na wszystkich szczeblach państwa.

Wszelkie organizowane na szybko ruchy obywatelskie na rzecz referendum, weta, WIRu itp. nigdy nie zastąpią pracy od podstaw, czyli budowy demokracji bezpośredniej, oddolnej przez obywatela i dla obywatela.

Uświadomienie społeczeństwa polskiego, że jest suwerenem państwa to szalenie trudna i żmudna praca, ale chyba „warta świeczki” albo warta filii MMAfD w Polsce.

Prof. Mirosław Matyja

fot. ilustracyjne

[bsa_pro_ad_space id=4]