Anatomowie z III Rzeszy działali zgodnie z nowym zestawem etyki medycznej. Przedmiotem tej etyki nie był indywidualny człowiek, lecz „ciało ludu” jako całości

0
1079
[bsa_pro_ad_space id=5]

„Anatomowie z III Rzeszy działali zgodnie z nowym zestawem etyki medycznej, popieranej przez reżim Narodowych Socjalistów. Przedmiotem tej etyki nie był indywidualny człowiek, lecz „ciało ludu” jako całości. Każde działanie było etyczne, które zapewniło zdrowie narodu niemieckiego, w tym sterylizację, eutanazję, a wreszcie masowe morderstwo. Anatomowie skorzystali z możliwości, jakie zapewnił im reżim, co doprowadziło do wykorzystania ciał ofiar nazistów. Po wojnie większość anatomów zachowała swoje pozycje… Historia anatomii w III Rzeszy dowodzi, że teoria i praktyka nauki zależy od istniejącego systemu politycznego…„

Dzisiejsza tendencja do ignorowania praw człowieka oraz nacisk na odporność stada to powielanie etyki narodowych socjalistów. Fakty mówią, że całe to bredzenie o konieczności zaszczepienia całej populacji, to nic innego jak troska o „ciało ludu”, a przymus ma zapewnić „zdrowie narodu”.

 

[bsa_pro_ad_space id=8]

Anatomy in the Third Reich: an outline, part 3. The science and ethics of anatomy in National Socialist Germany and postwar consequences.

(…) Anatomists in the Third Reich acted according to a new set of medical ethics favored by the NS regime. Not the individual human being but the „body of the people” as a whole was the object of this ethics. Every action was ethical that ensured the health of the German people, including sterilization, so-called euthanasia, and finally mass murder. Anatomists made use of the opportunities given to them by the NS regime, which led to the postmortem utilization of the bodies of NS victims. After the war, most anatomists retained their positions and NS history was not discussed until the later 20th century. Since then, historical research and public discussions have led to an increased awareness of questions of ethics in anatomy. The history of anatomy in the Third Reich illustrates that the theory and practice of a science is dependent on the political system it exists in, and that the scientists’ competence not only in their science but also in politics and ethics is a prerequisite for the freedom of science.

za: pubmed


POWIĄZANE:

WHO potajemnie w październiku 2020 r. zmieniło definicję „odporności stadnej”

[bsa_pro_ad_space id=4]