Zmarł Władysław Gauza, czołowy działacz antykomunistyczny w Norwegii [1946 – 2020]. R.I.P.

0
1450
[bsa_pro_ad_space id=5]

Z przykrością informujemy, że 23.04.2020 zmarł po ciężkiej chorobie Władysław Gauza, pochowany 6.05.2020 w Kolbotn w Norwegii.

Pani Janina Gauza napisała:

[bsa_pro_ad_space id=8]

Władek od młodzieńczych lat był zaangażowany politycznie. Znał dużo ludzi i obracał się w rożnych środowiskach m.in. studenckim i z nimi współpracował.
Gdy SB zaczęła się za bardzo interesować jego osobą, by uniknąć wiezienia, postanowił opuścić Polskę.

Na początku czerwca 1974 roku uciekł z Polski do Norwegii.

Pani Janina pozostała w kraju wraz z 3,5 letnim dzieckiem.

Wszystkie starania o wyjazd z Polski i złączenie rodziny były kwitowane przez władze odpowiedzią « Pani nigdy paszportu nie otrzyma».

Zmarł Władysław Gauza, czołowy działacz antykomunistyczny w Norwegii [1946 - 2020]. R.I.P. waldyslaw gauza norwegia 1982
Zdjęcie Władysława Gauzy [w okularach] z lipca 1982. Konferencja przedstawicieli „S” w Sundvollen (Norwegia) zorganizowana przez Solidaritet Norge-Polen, w której udział wzięli Andrzej Jachowicz, Bogdan Cywiński i szef Biura w Brukseli Jerzy Milewski. Po tej konferencji W. Gauza zakończyl działalność na rzecz KPN i Solidaritet Norge-Polen. [Fot. Fotosik.pl] 

Dopiero w maju 1982 roku „wykiwał Władek SB” i najpierw przyjechała do niego ona, a dopiero „po 6 miesiącach córka, którą Władek zobaczył dopiero po 8-latach rozłąki” – wspomina pani Janina.

Urodził się 20 maja 1946 roku w rodzinie patriotycznej, pochodzącej z okolic Poznania. Dobro Polski, niezawisłość i wolność były na pierwszym miejscu i w tym duchu cały czas pracował.
Należał do ROPCiO i KPN. Był przedstawicielem KPN na zachód. Wysłał  dziesiątki maszyn drukarskich dla Solidarności. Wysyłał pieniądze i farby drukarskie, potrzebne do produkcji ulotek i broszur. Pracował niezłomnie całe życie, do ostatnich tygodni. W lutym 2020 napisał publikacje na temat Putina. Zaczął pisać następną rzecz, ale ból i osłabienie nie pozwoliły mu tego dokończyć. Na przełomie października/listopada 2019 roku stwierdzono u niego rak pęcherza. Zaczęła się kuracja, która nie dawała oczekiwanej poprawy, i która bardzo go osłabiała. Okazało się, że rak był złośliwy i w krótkim czasie przerzucił się na inne wewnętrzne organy.
Zmarł 23.04.2020.

Był niesamowicie pracowity, oprócz pracy zawodowej i politycznej, malował obrazy (olejne i akwarele). Pisał broszury i publikacje i miał też czas dla rodziny i wnuków. Władek był wierny ideałom i nigdy nie szedł na ustępstwa. Pracował by Polska była wolna i niezależna. Był działaczem antykomunistycznym, przeciwnikiem «okrągłego stołu». Mawiał: „z mordercami nie siada się do stołu”. Wiele jego publikacji można znaleźć w internecie. – napisała pani Janina Gauza.

Wspomnienie Bogdana Kulasa, czołowego działacza Polonii norweskiej:

Władysław Gauza to wybitny publicysta i polski pisarz polityczny, działacz i współpracownik opozycji antykomunistycznej i podziemia politycznego w Polsce.

Studiował Historię na Uniwersytecie we Wrocławiu.

W roku 1974 ucieka z Polski do Norwegii, gdzie natychmiast rozpoczyna działalność antykomunistyczną tworząc Biuro Informacyjne. Współredaguje wydawane w USA pismo „Listy do Polaków”. Pisze do większości polskiej prasy emigracyjnej.

Swoimi działaniami doprowadza np. do skrócenie wizyty Premiera Jaroszewicza w Norwegii.

Współpracuje z ROPCiO, potem zostaje zagranicznym przedstawicielem KPN.

Współredaguje i wydaje w dużym nakładzie broszurę programową KPN „Rewolucja bez rewolucji”.

Jest pomysłodawcą, inicjatorem i faktycznym założycielem norweskiej organizacji wspierającej Solidarność „Solidaritet Norge Polen”, będącej głównym finansującym i sprzętowym zapleczem Podziemia w Polsce.

Gauza pracuje jako mechanik, co umożliwia mu serwisowanie wysyłanego do Polski sprzętu poligraficznego. Pracuje jeden etat zawodowo i potem drugi społecznie. Codziennie, ofiarnie do 20.00-22.00.

Reżim komunistyczny docenia działalność Gauzy. O jego działalności ukazują się artykuły w „Żołnierzu Wolnośći”. W książce „KPN-fakty, kulisy, dokumenty” rozdział poświęcony Gauzie nosi tytuł „Pająk spod Oslo”. Najcięższą represją jest blokada przyjazdu żony i córki. Żona przyjeżdża po 8 latach wezwana telegraficznie na pogrzeb męża.

W roku 1985 wraz Andrzejem Jachowiczem, Bogdanem Kulasem, Piotrem Rydlem i Andrzejem Krysiakiem tworzy Ośrodek Niezależnej Myśli Politycznej, wydający pismo „Votum Separatum” i tysiące broszur, mających na celu odbudowę tradycyjnych partii politycznych w Polsce.

W 1986 wstępuje do Stronnictwa Narodowego na Przymusowym Wychodźstwie.

W roku 1989 Gauza występuje bardzo radykalnie przeciwko układaniu się z komunistami przy Okrągłym Stole.

Władysław Gauza jest autorem politycznych licznych broszur i książek; „Czwarte Wyjście dla Solidarności”, „Lewica laicka”, „PZPR fakty, kulisy, dokumenty”, „Z kim i o co walczymy”, „Faszyzm w Europie Wschodniej, metody wyjścia”, „Czerwone skunksy”. „Elity lll RP, Rodowody”, „Awantura Ukraińska” .

Więcej można przeczytać we Wspomnieniach autora „Czarnej księgi cenzury”:

Tomasz Strzyżewski «Wspomnienia konfederatów»

http://www.earchiwumkpn.pl/wspomnienia/strzyzewski.html

Do końca życia władze w Warszawie przemilczały zasługi Władysława Gauzy, tego może najbardziej zasłużonego dla Niepodległości Polski działacza antykomunistycznej Polskiej Emigracji Politycznej.

Wyrazy żalu i najgłębszego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół śp. Władysława.

Władku swoją benedyktyńską Pracą dla Polski zasłużyłeś na Niebo.

Pamiętam, gdy mówiłeś, że aby wierzyć, trzeba dobrze poznać Jezusa.

Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie!
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.

Amen.

Bogdan Kulas

[bsa_pro_ad_space id=4]