Kolejny dzień w Polsce: Urodzenia (1064), zgony (1135), z Covid-19 (1,91) dziennie

0
1657
[bsa_pro_ad_space id=5]

Urodzenia żywe: 1064 osoby dziennie (1)

Zgony: 1135 dziennie (1)

Zgony z koronawirusem Covid-19, najczęściej z chorobami współistniejącymi: 1,91 dziennie (uwzględniając 1 kwartał 2020 r do 10.4, mnożąc x4 kwartały) (2)

LASY ZAMKNIĘTE, SPOŁECZEŃSTWO IZOLOWANE OD BOGA (KOŚCIOŁY) I OD ŻYCIODAJNEGO SŁOŃCA, E-GOSPODARKA W ROZKWICIE PRZEZ NAKAZY ADMINISTRACYJNE, ZAGROŻENIA CYBERNETYCZNE DLA TAJEMNIC PAŃSTWOWYCH, SETKI PRZYPADKÓW ZAGROŻENIA WOLNOŚCI I PRYWATNOŚCI, ODWOŁANE IMPREZY MASOWE, KARY FINANSOWE DLA OBYWATELI, ITD., ITP….

[bsa_pro_ad_space id=8]

CZY PIS TO WŁADZA DEMOKRATYCZNA ? OGŁOSIŁA TERMIN WYBORÓW PREZYDENCKICH (10.05.2020) NA POCZĄTKU LUTEGO, GDY WIADOMOŚCI Z CHIN I WŁOCH JUŻ DO POLSKI DOCIERAŁY !!!

KIEDY ZMĄDRZEJEMY ?


(1) Rocznik Demograficzny 2019

(2) Stan podawany przez Ministerstwo tzw. Zdrowia na dzień 10 kwietnia 2020 r. [W JEGO GESTII M.IN. REFINANSOWANIE KONCERNOM LEKÓW GWARANTOWANYCH, ZAMAWIANIE SZCZEPIONEK, NADZÓR NAD 5G – ODEBRANY NOCĄ OD MINISTERSTWA ŚRODOWISKA].


UWAGA: W 2009 r. WHO zmieniła definicję pandemii z „wielkiej liczby zgonów” na „wielką liczbę zarażeń”


Ze specustawy o koronawirusie:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawę z dnia 23 sierpnia 2001r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, ustawę z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 29 października 2010r. o rezerwach strategicznych, ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Art.2.1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”.

Czyli jak długo trwa koronawirus, tak długo obowiązuje ustawa. A koronawirusy były z nami od zawsze i pozostaną na zawsze !!! W lutym tego nie wiedzieliśmy, ale teraz już wiemy, bo temat stał się medialny.

TEKST JEDNOLITY USTAWY


ZOBACZ TAKŻE:

“Pandemia koronawirusowa”: WHO na usługach lichwy

Gates: Cyfrowy certyfikat odporności, by ludzie mogli podróżować po świecie

[bsa_pro_ad_space id=4]