AS: To nie są statystyki. To dzieci. Wsparcie dla CitizenGo.

0
593

Zgodnie z danymi podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) każdego roku przeprowadza się od 40 do 56 milionów aborcji. 

  • 153.425 każdego dnia.
  • 6.393 każdej godziny.

Od chwili, gdy zaczęli Państwo czytać tę wiadomość zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt aborcji.

107 każdej minuty.

107 ludzi takich jak Państwo i ja, tylko mniejszych. 

Ale ci ludzie nie są wyłącznie statystyką.

Są osobami… które miałyby imiona: Beata, Bożena, Karol, Agnieszka, Piotr, Julia, Ola, Dawid, Stanisław…

Aborcja to okrutna śmierć zadawana najmniejszym spośród nas.. Nie możemy o tym zapominać. Nie możemy tak po prostu do tego przywyknąć i nic nie robić w obliczu cierpienia innych.

Musimy działać. Ponieważ te dzieci – Michał, Julia i Jan…- umierają zanim w ogóle się urodzą. Potrzebują kogoś, kto je obroni. Dlatego musimy coś  z tym zrobić.

Musimy być głosem dla tych, którzy go nie mają! 

Stąd potrzebujemy Państwa pomocy.

W najbliższych dniach i tygodniach CitizenGO będzie aktywnie uczestniczyć w marszach, demonstracjach i pikietach w obronie życia. Aktywni członkowie społeczności CitizenGO zmobilizują się w Polsce, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Peru, Kolumbii, Argentynie, Włoszech, Słowacji… i na całym świecie – tam, gdzie jest to potrzebne – jeśli tylko będziemy mieć wystarczające środki, by działać. 

W przyszłym miesiącu (od 8 marca) będziemy brać udział w Konferencji do spraw Kobiet (CSW64 / Pekin +25) w Nowym Jorku, gdzie po raz kolejny poaborcyjne lobby będzie usiłowało wykorzystać ONZ do upowszechnienia aborcji na całym świecie.

Współpracujemy z reprezentantami tych państw, które opowiadają się za życiem. My także będziemy lobbować, aby wrogowie życia nie zyskali przewagi w instytucjach międzynarodowych. Planujemy  zorganizować wydarzenia w pobliżu siedziby ONZ. Chcemy, by nasz głos, Państwa głos, został usłyszany. 

W Stanach Zjednoczonych prowadzimy kampanię na rzecz poparcia ustawy, chroniącej życie człowieka w Południowej Karolinie oraz ustawy zakazującej aborcji w przypadku podejrzenia zespołu Downa w Pensylwanii. Pracujemy także, aby ograniczyć raz na zawsze finansowanie organizacji Planned Parenthood – jesteśmy już tak blisko, ale musimy dalej wywierać presję!

Wspieramy obrońców życia w Kanadzie, którzy obecnie zajmują się przygotowywaniem materiałów, transparentów i koszulek na Marsz dla Życia w Ottawie. Liczymy na dużą frekwencję wśród kanadyjskich sympatyków CitizenGO!

Musimy zatrzymać to ciche, masowe morderstwo, jakim jest aborcja.

To wielkie zadanie, ale jesteśmy w stanie je wykonać, jeśli zjednoczymy nasze wysiłki. 

Potrzebuję Państwa pomocy, by bronić życia, realizując działania, które zaplanowaliśmy na najbliższe tygodnie. 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, czy mogę Państwa prosić o przekazanie darowizny w wysokości 20 zł, 30 zł lub 50 zł (lub w innej kwocie, która jest dla Państwa w tej chwili odpowiednia), byśmy mogli dalej bronić życia każdego człowieka – od poczęcia – w każdym miejscu na świecie?

PRZEKAŻĘ 40 ZŁ

PRZEKAŻĘ 150 ZŁ

PRZEKAŻĘ 200 ZŁ

PRZEKAŻĘ 400 ZŁ

PRZEKAŻĘ 1000 ZŁ

INNA KWOTA

Aborcja to okrutna śmierć zdana małemu człowiekowi. Misją CitizenGO jest obrona życia – od poczęcia do naturalnej śmierci.

Właśnie dlatego chcemy prowadzić kampanie oraz demonstracje w miejscach, o których wspomniałem wcześniej. Chcemy, by efekt naszych kampanii, które opowiadają się za życiem, był jak największy. Będziemy konfrontować się w ramach naszych działań z wpływowymi grupami interesów, a czasami wprost z szefami państw. Wzmocnimy także kwestię obrony życia w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, UE, Organizacja Państw Amerykańskich, Unia Afrykańska i Światowa Organizacja Zdrowia.

Musimy wszędzie tam zjawić się na czas, stając się głosem tych, którzy go nie mają, na spotkaniach, obradach i komisjach… wszędzie tam, gdzie zapadają ważne decyzje, jest ustanawiane nowe prawo lub decyduje się o finansowaniu różnych proaborcyjnych organizacji. Każda z tych decyzji może oznaczać życie lub śmierć dla Magdy, Kamili, Huberta, Eweliny… i wielu, wielu innych.

Musimy być tam obecni, by bronić prawa do życia, od poczęcia. 

Uda nam się tylko wtedy, jeśli będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie.

za: nadesłane do redakcji.

MATKA TERESA Z KALKUTY:

Wiele razy powtarzałam – i jestem tego pewna – że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?