1989-2019: Droga od elektryka-prezydenta do coraz bardziej świadomego narodu

0
763
Przedstawiamy symbolicznie drogę polskiego narodu w ostatnim 30-leciu, od Okrągłego Stołu, będącego finalnym stadium przygotowań do przekształceń własnościowych (konieczna była pacyfikacja stanu wojennego i emigracja patriotycznej Polonii) aż po symbol narodu polskiego, ukrytego w wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, której wspomnienie przypada na dzień dzisiejszy.

 

1990 rok. Lech Wałęsa zostaje prezydentem RP. Matka Boża Jasnogórska obecna w klapie marynarki, noszona do dzisiejszego dnia przez b. prezydenta

1989-2019: Droga od elektryka-prezydenta do coraz bardziej świadomego narodu Lech Walesa 1990 przysiega

Rok 2017, 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Mozaika wykonana ze zdjęć nadesłanych przez Polaków. Symboliczne objęcie opieką narodu polskiego przez Matkę Bożą, po ślubach lwowskich i ślubach jasnogórskich, na których wypełnienie wciąż staramy się pracować.

1989-2019: Droga od elektryka-prezydenta do coraz bardziej świadomego narodu Matka Boza Czestochowska Narod Polski