Komitety wyborcze w większości za “Europą Ojczyzn”, przeciwko federacji

0
599

Zdecydowana większość komitetów wyborczych stanowczo opowiada się za “Europą Ojczyzn”. Jedynie Wiosna Roberta Biedronia przekonuje, że “pora spojrzeć na Unię Europejską jako wspólnotę obywateli, a nie związek państw”, a Lewica Razem wskazuje obszary, w których integrację należy pogłębić. Żaden komitet nie wspiera natomiast otwarcie idei federacji.

EuroPAP News zapytał komitety wyborcze o ich stosunek do z dwóch przeciwstawnych koncepcji przyszłego kształtu Unii Europejskiej – czy ma być to “Europa ojczyzn“, czy też federacja europejska. Odpowiedzi komitetów podajemy zgodnie z kolejnością list.

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

Według Konfederacji, tożsamość Europy to wspólne korzenie w chrześcijańskim średniowieczu i cała różnorodność nowożytnych państw i kultur narodowych.

“Pomysł przekształcenia Europy w federacyjny organizm polityczny jest pomysłem antyeuropejskim, zmierzającym do zniszczenia złożoności cywilizacji europejskiej. Jesteśmy zwolennikami Europy niepodległych państw, współpracujących ze sobą dobrowolnie i multilateralnie” – podkreśla komitet.

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia

Według Wiosny, w debacie o przyszłości Europy nie może chodzić o pytanie, czy finalnym stadium integracji będą federacyjne Stany Zjednoczone Europy czy Europa Ojczyzn.

Powinniśmy się natomiast zastanowić – przekonuje Wiosna – jak maksymalnie upodmiotowić europejskich obywateli i umożliwić im wyrażanie politycznej woli również na poziomie europejskim, wykraczającym poza wymiar narodowy, tak aby to wszyscy Europejczycy mogli decydować, w jakiej Europie chcą żyć.

“Należy zatem dążyć do wzmocnienia Parlamentu Europejskiego oraz ujednolicenia prawa wyborczego do PE na poziomie europejskim. Pora spojrzeć na Unię Europejską jako wspólnotę obywateli, a nie związek państw” – zaznacza komitet.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD N Zieloni

Zgodnie ze stanowiskiem Koalicji Europejskiej, należy utrzymać i pooprawiać obecny model Unii Europejskiej, opartej na bliskiej współpracy państw członkowskich przy jednoczesnym tworzeniu wspólnych polityk, instytucji i silniejszego procesu integracji.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość uważa natomiast, że Unia Europejska musi pozostać unią suwerennych państw i powrócić do idei Europy Ojczyzn. “To państwa członkowskie poprzez demokratycznie wybrane władze powinny decydować o najważniejszych sprawach i podejmować kluczowe decyzje” – podkreśla PiS.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

Natomiast według Lewicy Razem, “Europa ma być demokratyczna”. “Zamiast władzy urzędników, którzy nie mają demokratycznego mandatu, i decyzji podejmowanych w kuluarach, chcemy wzmocnienia Parlamentu Europejskiego” – postuluje komitet.

Jak zauważa, to Parlament Europejski jest wybierany przez obywateli, dlatego powinien mieć pełne prawo inicjatywy ustawodawczej i realną władzę nad Komisją Europejską.

“Opowiadamy się za pogłębieniem integracji w zakresie rynku pracy (europejska płaca minimalna), ochrony zdrowia (europejskie standardy ochrony zdrowia) i mieszkalnictwa (europejski fundusz mieszkaniowy)” – czytamy w stanowisku komitetu.

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15

KUKIZ15 opowiada się zdecydowanie za ideą “Europy Ojczyzn”. “Naszym zdaniem koncepcja ta powinna koncentrować się na rozwoju współpracy gospodarczej i wyrównywaniu poziomu rozwoju gospodarczego w krajach członkowskich UE. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ograniczaniu suwerenności poszczególnych krajów członkowskich” – zaznacza.

Komitet sprzeciwia się narzucaniu wspólnej polityki wobec krajów trzecich, tworzeniu jednej armii UE, ingerowaniu w wewnętrzne sprawy państw członkowskich czy narzucaniu rozwiązań prawnych stojących w sprzeczności z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi poszczególnych krajów członkowskich.

“Federalizacja UE doprowadzi do uzyskania hegemonii krajów najsilniejszych gospodarczo w UE nad krajami słabszymi ” – przekonuje KUKIZ15.

Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski

“Oczywiście że Europa Ojczyzn” – odpowiada na pytanie o koncepcję przyszłość UE komitet Polska Fair Play. Jak wskazuje, mówimy w innych językach, mamy różne wierzenia i obyczaje. “To nie jest materiał na +tygiel+ na wzór amerykański. Przynajmniej nie na tę chwilę” – dodaje.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit – Koalicja

Równie jednoznacznie wypowiada się KW Polexit. “Europa Ojczyzn!” – podkreśla, akcentując wypowiedź wykrzyknikiem. PolEXIT opowiada się za unią wolnych i suwerennych państw.

“Unia, która jest naszym celem, będzie wspólnotą swobodnego przepływu kapitału, dóbr oraz usług, ale – w przeciwieństwie do dzisiejszej Unii – bez jakichkolwiek konotacji ideologicznych, wspólnej armii czy jednolitej polityki zagranicznej” – zaznacza.

Komitet Wyborczy Jedność Narodu

Dla Jedności Narodu Europa jest “ojczyzną Ojczyzn”, do której przynależymy od tysiąca lat. “Powodem naszego wielkiego niepokoju jest fakt, że Europa Zachodnia pogrąża się w cywilizacyjnej zapaści” – wskazuje Jedność Narodu.

Zgodnie z koncepcją komitetu, Polska ma spełniać w Europie rolę pomostu między Wschodem a Zachodem. “Winna łączyć to, co przez wieki było antagonizowane i dzielone. Od tego zależy przyszłość naszego kontynentu. Mamy sprawić, aby Ameryka Północna, Europa i Rosja połączyły się we wspólnej cywilizacyjnej i gospodarczej przestrzeni. Europa odzyska znaczenie w światowym układzie sił, gdy zacznie oddychać dwoma płucami; wschodnim i zachodnim” – wyjaśnia w odpowiedzi.

Za: centrumprasowe.pap.pl