Kard. Burke: Opór wobec masowej muzułmańskiej imigracji to realizacja wymogów patriotyzmu

0
1001
[bsa_pro_ad_space id=5]

– Zastanawiam się teraz nad istotnym aspektem naszego codziennego życia, które dotyczy łaski pobożności i praktyki cnoty pobożności. Ma to związek z prawdą, która jest kwestionowana w naszych czasach. Odnoszę się do naszej relacji z ojczyznami, która wymaga od nas praktyki tej części pobożności, która jest nazywana patriotyzmem – powiedział kard. Raymund Leo Burke, podczas Rzymskiego Forum Życia, gdzie wygłosił referat zatytułowany “Miasto człowieka kontra miasto Boga. Globalny Nowy Porządek Świata a Chrześcijaństwo”.

[bsa_pro_ad_space id=8]

– Wyzwaniem naszych czasów są tacy, którzy proponują i pracują dla jednego globalnego rządu, to znaczy dla eliminacji poszczególnych rządów narodowych, tak aby cała ludzkość znajdowała się pod kontrolą jednego organu politycznego. Dla tych, którzy są przekonani, że jedynym sposobem osiągnięcia wspólnego dobra jest koncentracja całego rządu w jednym organie, lojalność wobec ojczyzny lub patriotyzm stały się złem – mówił kardynał.

– Cnota patriotyzmu odzwierciedla doskonałość w spełnianiu wymagań czwartego przykazania Dekalogu, pierwszego z siedmiu ostatnich przykazań, które traktują o naszych relacjach ze światem i innymi, zgodnie z podstawowymi wymaganiami naszej relacji z Bogiem, które jest wymieniany w pierwszych trzech przykazaniach. Podczas gdy czwarte przykazanie nakazuje nam uhonorować naszego ojca i matkę, aby pokazać rodzicom pobożność, która wypływa z uznania, że ​​współpracowali oni z Bogiem, dając nam dar ludzkiego życia, nakazuje także pobożność należną szerszej społeczności, w którym małżeństwo i rodzina są możliwe, a nawet kwitną – tłumaczył kard. Burke, dodając iż “według św. Tomasza z Akwinu szczególna miłość ojczyzny jest ważnym aspektem tej preferencyjnej formy miłości, zwanej pietas a przez pobożność osoba ma obowiązek miłości do Boga, rodziców i Ojczyzny” a “patriotyzm jako taki jest przykazaniem prawa naturalnego”.

– Przeciwstawianie się imigracji dokonywanej przez muzułmanów na dużą skalę jest odpowiedzialną realizacją własnego patriotyzmu – powiedział kardynał.

Podkreślił, że „prawdziwym uchodźcom” należy pomóc, ale nie obejmuje to masowej migracji. Uznał niektórych imigrantów za „oportunistów” i stwierdził, że migranci pochodzący z muzułmańskich krajów stanowią problem, ponieważ islam „wierzy, że jest przeznaczony do rządzenia światem”.

za: voiceofthefamily.com

[bsa_pro_ad_space id=4]