List otwarty do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej ws. konferencji bliskowschodniej w Warszawie

1
1391
[bsa_pro_ad_space id=5]

Warszawa, 31.01.2019 r.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Szanowny Panie Premierze.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zgodził się na zorganizowanie w Warszawie, w dniach 13-14.02.2019 roku, międzynarodowej konferencji dotyczącej sytuacji na Bliskim Wschodzie, bez udziału przedstawicieli Iranu, co zostało odebrane przez społeczność międzynarodową jako akt o wyraźnie antyirańskim charakterze.

W związku z powyższym, my, członkowie redakcji oraz współpracownicy miesięcznika
„Polityka Polska”, wzywamy Pana Premiera do rezygnacji z roli gospodarza tej konferencji, a w przypadku braku obiektywnych powodów jej odwołania, do zaproszenia jako pełnoprawnej strony przedstawicieli rządu irańskiego. Nasi wielcy przodkowie już przeszło 500 lat temu ustanowili zasadę „nic o nas, bez nas”. Będąc dumnymi z tak mądrego prawa, starając się kierować nim w naszym życiu wewnętrznym i międzynarodowym, nie możemy dopuścić, aby na naszej ziemi zostało z niego wykluczone jakiekolwiek inne państwo, w tym przypadku Iran.

Apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o:

1. Podjęcie, solidarnie z innymi państwami Unii Europejskiej, wszelkich działań w
celu ustanowienia trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie.

2. Oświadczenie, że Polska, jako gospodarz konferencji, będzie aktywnie dążyła do
łagodzenia napięć i poszukiwała pokojowych rozwiązań istniejących konfliktów.

3. Jednoznaczną deklarację, że Polska wzywa wszystkie strony podpisanego
porozumienia w sprawie kontroli irańskiego programu nuklearnego, z dnia 14 lipca
2015 roku, do jego przestrzegania.

4. Deklarację, że Polska będzie przeciwstawiała się wszelkim działaniom, zmierzającym do zbrojnego rozstrzygania bliskowschodnich konfliktów.

Konferencja zaplanowana w dotychczasowym kształcie, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami stosunków międzynarodowych oraz godzi w elementarne, narodowe interesy Polski.

W imieniu członków redakcji i współpracowników
Romuald Starosielec – Redaktor Naczelny

Do wiadomości:
Prezydent RP
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej
Marszałek Sejmu
Marszałek Senatu

Polityka Polska 1/2015
Nowy kształt suwerennej polityki polskiej

Fot.: PAP/Jacek Turczyk

[bsa_pro_ad_space id=4]

1 KOMENTARZ