Stulecie odzyskania niepodległości Polski: Trzy myśli – Ignacy Jan Paderewski i św. Maksymilian Kolbe

0
103

 

1. “Stronnictwo powinno być jedno: Polska, i temu jednemu służyć będę do śmierci”

Ignacy Jan Paderewski

 

2. “Tylko miłość jest twórcza”

3. “Kina, teatry, literatura, sztuka kierowane w wielkiej części niewidzialną ręką masonerii, zamiast szerzyć oświatę, gorączkowo pracują w myśl uchwały masonów: <<my kościoła katolickiego nie zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów>>.”

św. Maksymilian Kolbe