Tylko pod Krzyżem Polska jest Polską

0
1348
[bsa_pro_ad_space id=5]

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie liturgia słowa Bożego 24. niedzieli zwykłej roku B 16 września, ukazują nam przemianę krzyża, który był znakiem niewolniczej, okrutnej i haniebnej śmierci człowieka skazanego na unicestwienie, odrzuconego przez ziemię i niebo, a stał się dzięki zbawczej ofierze Chrystusa znakiem chwały, zwycięstwa i przejścia przez śmierć poprzedzoną cierpieniem do nowego życia wiernego Bogu na ziemi ku pełni szczęścia w wiecznym życiu nieba. Ofiarna śmierć krzyżowa Chrystusa spełnia zapowiedzi zawarte w Piśmie Świętym, w księgach prorockich i Psalmach z czasu Starego Przymierza. Ale gdy w odpowiedzi na wyznanie wiary Apostoła Piotra „Ty jesteś Mesjaszem” (Mk 8,29), mówi Jezus o swojej męce, spotyka się z Piotrowym upomnieniem i zaprzeczeniem, a na to odpowiada: „zejdź Mi z oczu, szatanie”, czyli przeciwniku nierozumiejący Bożego myślenia, różnego od pragnień i oczekiwań ludzkich. Piotr chce widzieć w Jezusie zwycięzcę odrzucającego śmierć jako zły wyrok przeciwników, natomiast Jezus nie tylko zapowiada swoją śmierć na krzyżu ku zmartwychwstaniu, ale wzywa swoich uczniów, aby poszli Jego drogą, bo straci życie ten, kto chce je zachować za wszelką cenę, a zachowa życie ten, kto Mistrza naśladuje. Uczniowie tego jeszcze nie rozumieją.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Podobnie i my skłonni jesteśmy widzieć w śmierci przegraną, podczas gdy ludzka śmierć, włączona w ofiarę Chrystusa, staje się znakiem paschalnego zwycięstwa, jeżeli nie na ziemi to w niebie. Ale modlitwa i ziemski przykład świętych i męczenników w niebie wpływa na życie doczesne wiernych, a nasze poddanie się królewskiej władzy Chrystusa wraz z prośbą „przyjdź królestwo Twoje”, dotyczy nie tylko ojczyzny wiecznej ale i doczesnej. Chrystus chce królować razem z nami w niebie i na ziemi, a już teraz króluje w Kościele, który ”będzie wiecznie żądać prawdy i wolności; może dlatego Kościół ma tylu wrogów, bo chrześcijaństwo zawsze wzywało do oporu, do walki z każdym zakłamaniem”, jak powiedział ks. prymas Stefan Wyszyński przed aresztowaniem w Warszawie 25 września 1953.

Wiara w świętość Kościoła trwa pomimo gorszącej grzeszności, obecnej wewnątrz wspólnoty wierzących. „Sama wiara nie zdoła zbawić”, mówi św. Jakub Apostoł w drugiej niedzielnej lekcji. „Martwa jest wiara bez uczynków, także i złe duchy wierzą” (w. 19). Ale martwe są też uczynki bez wiary. Usprawiedliwia nas przed Bogiem wiara, nie same uczynki, pisze św. Paweł w Liście do Rzymian i do Galatów. Żywa wiara i z niej płynące czyny miłości dają nam wspólnotę z Bogiem. Znakiem tej wspólnoty jest krzyż, który był drzewem śmierci, a stał się drzewem życia. Uczeń Jezusa nie żyje tylko dla siebie ani nie umiera tylko w sobie i dla siebie. Zarówno życie, jak i śmierć mogą nas łączyć z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, królującym w koronie cierniowej i w koronie chwały.

We wtorek 18 września obchodzimy święto patrona Polski św. Stanisława Kostki (do roku 1974 – 13 listopada). Św. Stanisław pokonał wszystkie trudności ze strony rodziny w drodze do Rzymu poprzez Wiedeń, gdzie mieszkał w domu protestanta przez 3 lata. Gdy właściciel domu w czasie choroby Stanisława nie chciał wpuścić kapłana z Wiatykiem, posługę spełniła św. Barbara w towarzystwie dwóch aniołów, a następnie zjawiła się Matka Boża z Dzieciątkiem i poleciła Świętemu, by wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, czyli do jezuitów, co wkrótce później uczynił. Odszedł do Boga jako nowicjusz w Rzymie 15 sierpnia 1568 r.

Jego wstawiennictwu w niebie przypisuje się zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w r. 1621, pod Beresteczkiem w r. 1651 oraz nad bolszewikami pod Radzyminem w 1920 roku.

W kościele i parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie pełnił kapłańską posługę ks. Jerzy Popiełuszko do męczeńskiej śmierci 25 października 1984 r. po porwaniu 19 października w drodze z Bydgoszczy do Warszawy. Datę porwania przyjmuje się w kalendarzu liturgicznym jako dzień wspomnienia bł. Jerzego. Ks. Jerzy urodził się w Suchowoli w znaku krzyża 14 września 1947 r., już w łonie matki Marianny ofiarowany Bogu.

Ufamy, że orędownictwo w niebie Królowej Polski Maryi oraz naszych świętych Patronów, a wśród nich: św. Andrzeja Boboli, św. Stanisława Kostki i bł. ks. Jerzego, razem z różańcową modlitwą Polaków, wyjedna ojczyźnie wolność i niepodległość, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej, aby wszelkie ojczyste władze poddane były prawu Bożemu, przezwyciężając lęk i zależność wobec wrogich nam sił zagranicznych i hałasu totalnej opozycji miejscowych zdrajców.

Odpowiedzią na wrogość i zdradę jest wierność Bogu, krzyżowi i Ewangelii, odwaga i męstwo, modlitwa i wytrwanie.

Orędzie z nieba św. Charbela: „Ludzie poszukują cudów, aby uwierzyć i zobaczyć na własne oczy, chcą orędzi, aby usłyszeć i wiedzieć, pragną konkretnych dróg, aby nimi kroczyć i osiągnąć zbawienie i szczęście. Przecież cud to Eucharystia, znak to Krzyż, orędziem jest Ewangelia a zbawienie jest w Kościele”.

ks. Stanisław Małkowski

[bsa_pro_ad_space id=4]